Türkiye 11 Aylık Dönemde 15.5 Milyar Dolarlık Çelik İhracatı Yaptı Tarih: 24 Kasım 2016

Geçici İMMİB ve ÇİB rakamlarına göre, demir dışı metaller içerisindeki demir çelik ürünleri de dâhil olmak üzere, Kasım ayında Türkiye’nin toplam demir çelik ürünleri ihracatı, miktar bakımından 1.4 milyon ton, değer bakımından ise 1.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracat geliri, 2010 yılı Kasım ayına kıyasla % 17.7 oranında artış gösterdi.

En fazla ihraç edilen ürün olarak dikkat çeken inşaat demiri, 2010 yılı Kasım ayına kıyasla % 44.3 artışla 634 bin ton seviyesine ulaştı. 

2011 yılının 11 ayında, Türkiye’nin toplam demir çelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 5.1 artışla 17 milyon ton seviyesine ulaştı. Türkiye’nin ihracat geliri ise, % 25.5 artışla 15.5 milyar dolar seviyesini aştı.

11 aylık dönemde en çarpıcı artış yassı sıcak mamullerde görüldü. Sıcak yassı çelik ürünlerinden elde edilen ihracat geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 139 oranında artışla 1.2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin sıcak mamul ihracatı, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 114 artışla 1.6 milyon ton seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde inşaat demiri ihracatı % 13 artışla 6.5 milyon ton olarak kaydedildi. İnşaat demirinden elde edilen ihracat geliri ise, % 37.2 artışla 4.4 milyar dolar seviyesini aştı.

Yılın 11 aylık döneminde, nihai mamul ihracatında artış yaşanırken, yarı mamul ihracatında azalma gözlendi. Söz konusu dönem içerisinde kütük ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 33 düşüşle 2.1 milyon tona gerilerken ve 1.4 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildi.

Söz konusu ihracat değeri ile Demir Çelik Sektörü, 2011 yılının 11 aylık döneminde, otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı.