Türkiye 2013 Yılında 14.8 Milyon Ton Çelik İthal Etti Tarih: 24 Kasım 2016

2013 yılında, Türkiye’nin çelik dış ticaret dengesi ithalat lehine gelişti. 2012 yılında % 153 olan çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 yılında 30 puan düşüşle % 123 seviyesine geriledi.

Türkiye’nin 2013 yılında gerçekleştirdiği çelik ithalatı, önceki yıla kıyasla miktar bakımından % 25.4 artışla 14.85 milyon tona, değer bakımından % 14.1 artışla 12.81 milyar dolara ulaştı. Değer cinsinden ithalatın daha düşük çıkması, yarı ürün ithalatındaki artıştan ve ithalat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

2013 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı önceki yıla kıyasla % 29.8 artışla 3.13 milyon tona ulaşırken, slab ithalatı % 141.3 gibi çarpıcı bir artışla 2.29 milyon tona yükseldi. 2013 yılında Türkiye 2.91 milyar dolar tutarında yarı mamul ithalatı gerçekleşirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin yassı çelik ithalatı % 10.4 artışla 7.11 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 11.9 artışla 1.46 milyon tona, boru ithalatı da % 16.1 artışla 441 bin tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin çelik ithalat kalemlerinin tamamında artış görüldü.

2013 Yılındaki Çelik İhracatı 19 Milyon Ton Seviyesinde Kaldı

Türkiye’nin 2013 yılındaki çelik ihracatı önceki yıla kıyasla miktar bakımından % 6.3 düşüşle 19 milyon tona gerilerken, değer bakımından da % 7.9 düşüşle 15.78 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2012 yılında 845 $ olan ton başına ortalama ihracat değeri, geçtiğimiz yıl 831 $/tona geriledi.

Yassı mamuller dışındaki çelik sektörünün ihracat kalemlerindeki gerileme eğilimi dikkat çekti. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı önceki yıla göre % 47.2 düşüşle 1.56 milyon tona gerilerken, slab ihracatı sıfır noktasında kaldı. 2013 yılında Türkiye’nin uzun mamul ihracatı % 3.3 düşüşle 11.32 milyon ton, boru ihracatı % 3.3 düşüşle 1.81 milyon ton seviyesinde kalırken, yassı mamul ihracatı % 26.8 artış göstererek 2.35 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber