Türkiye, 2015 Yılında Çin’den 3 Milyon Ton Çelik İthal Etti Tarih: 24 Kasım 2016

    2014 yılında 1 milyon ton seviyesinde olan Çin’den yapılan toplam çelik ürünleri ithalatı, 2015 yılında % 199 oranında artışla, 2.99 milyon tona yükseldi. Çin’den yapılan çelik ürünleri ithalatında en keskin artış yarı ürünlerde gözlendi. Tamamı kütük olmak üzere, Türkiye’nin Çin’den yaptığı yarı ürün ithalatı % 926 oranında artışla, 143.000 tondan, 1 milyon 471 bin tona ulaştı. Çin menşeli yassı ürün ithalatı da % 144 oranında artışla, 343.000 tondan, 839.000 tona yükselirken, uzun ürün ithalatı % 31.5 oranında artışla, 227.000 tona çıktı. Çin’den % 61 oranında artışla, 320.000 ton boru ithalatı yapılmış olması, çelik ürünlerinden sonra boru sektörünün de Çin tehdidi altında girmeye başladığına işaret ediyor.