Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 02 Temmuz 2019

2 Temmuz 2019

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2019 yılının Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8 oranında azalışla 3.1 milyon ton, Ocak-Mayıs döneminde ise %10 oranında azalışla 14.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2019 yılının Mayıs ayında, nihai mamul çelik tüketimi, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %41,9 azalışla, 2.1 milyon ton, yılın ilk beş ayı itibariyle de %35,2 azalışla, 10 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Mayıs ayı verilerine göre çelik ürünleri ihracatı, miktarda %30,3 oranında artışla 2.1 milyon ton, değerde % 12,2 artışla 1.6 milyar dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %20,4 artışla 9.8 milyon ton, değer itibariyle %6,5 artışla 7.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Mayıs ayı ithalatı, 2018 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %45,4 azalışla 974 bin ton, değerde %40,9 azalışla 865 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2019 yılının beş ayında ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden %34,5 azalışla 4.9 milyon ton, değer yönünden %33,4 azalışla 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılının ilk beş ayında %108,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %173,8 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2019 yılı Mayıs ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %5,4 artışla 162.7 milyon ton, yılın ilk beş ayında ise %5 artışla, 764.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  %10,2 oranında artışla 404.9 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %1,1 artışla 45.3 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %4,3 oranında azalışla 42.3 milyon ton oldu.

2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde, %10 azalışla 14.3 milyon ton ham çelik üreten Türkiye, Brezilya’yı geride bırakarak tekrar sekizinci sıraya yükseldi. Dokuzuncu sıraya gerileyen Brezilya’nın ham çelik üretimi, yılın ilk beş aylık döneminde %1,5 azalışla 14 milyon ton seviyesinde kaldı. Onuncu sırada bulunan İran ise, Ocak-Mayıs döneminde %5,5 artışla 10.6 milyon ton ham çelik üretti.  

DEĞERLENDİRME

Ülkemiz çelik üretiminde %10 oranında gerilemenin yaşandığı bir dönemde;  

  • Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) kapsamlı bir etki analizi yapılmadan imzalanmaması,
  • Bu cümleden olarak, son aşamaya getirildiği açıklanan Japonya ile ilgili STA’nın olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurulması,
  • Japonya’nın 104 milyon ton ham çelik üretiminin 40 milyon ton civarındaki büyük bir bölümünü ihraç ettiği, ABD, AB, Kanada, Latin Amerika gibi ülke ve bölgelerde uygulamaya aktarılan koruma tedbirleri sonrasında, ürünlerini ihraç edecek pazar arayışına hız vermiş bulunduğu ve söz konusu tutarın Türkiye’ye yönelmesinin çelik sektörümüzü olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alınarak, çelik sektörünün anlaşmanın kapsamı dışında tutulması,

hayati önem taşımaktadır.