Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 05 Ağustos 2019

5 Ağustos 2019

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2019 yılının Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11 oranında azalışla 2.7 milyon ton, Ocak-Haziran döneminde ise %10,1 oranında azalışla 17 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2019 yılının Haziran ayında, nihai mamul çelik tüketimi, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %15,8 azalışla, 2.3 milyon ton, yılın ilk altı ayı itibariyle de %32,3 azalışla, 12.3 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Haziran ayı verilerine göre çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden  %11,5 oranında azalışla 1.4 milyon ton, değer yönünden ise %22,4 azalışla 1.03 milyar dolar oldu.

Ocak-Haziran döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %15,1 artışla 11.2 milyon ton, değer itibariyle %1,7 artışla 8.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Haziran ayı ithalatı, 2018 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %23,2 azalışla 904 bin ton, değer yönünden ise, %30,6 azalışla 740 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2019 yılının ilk altı ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden %33 azalışla 5.8 milyon ton, değer yönünden de %33 azalışla 4.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılının ilk altı ayında %111 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %168 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %4,6 artışla 159 milyon ton, yılın ilk altı ayında ise %4,9 artışla, 925.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  %9,9 oranında artışla 492.2 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %5 artışla 57 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %3,6 oranında azalışla 51.1 milyon ton oldu.

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde, %10,1 azalışla 17 milyon ton ham çelik üreten Türkiye, Brezilya’nın gerisinde kalarak tekrar dokuzuncu sırada yer aldı. Brezilya’nın ham çelik üretimi ise yılın ilk altı aylık döneminde %1,4 azalışla 17.2 milyon ton seviyesinde kaldı. Onuncu sırada bulunan İran, Ocak-Haziran döneminde %5,6 artışla 12.8 milyon ton ham çelik üretti.

Vietnam, dünya ham çelik üretiminde Ocak-Haziran dönemi itibariyle %31,5 oranıyla en yüksek artış sağlayan ülke oldu.

DEĞERLENDİRME

Yılın ilk 6 ayında, iç talepteki daralma sonucu çelik üretiminin %10,1, nihai mamul tüketiminin ise %32,3 düşüş gösterdiği bir dönemde, 5.8 milyon ton çelik ithal edildi. Çelik sektörünün iç ve dış piyasalarda sıkıntılı bir dönemden geçtiği dikkate alındığında, bu kadar yüksek bir miktarda çelik mamulleri ithalatı makul karşılanmamaktadır.

Diğer taraftan, özellikle İran’dan yapılan çelik ithalatında büyük artış görülmektedir. 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 25 bin ton olan ithalat, 6 kat artışla, 150 bin tona yükselmiştir. Bu miktarın %95’i inşaat çeliğinden oluşmaktadır. Kalitesi konusunda ihtiyatlı olunması gereken İran menşeli inşaat çeliğinin, inşaatları devam etmekte olan bazı kamu binalarının yapımında kullanıldığı yönünde duyumlar alınmaktadır. Son aylarda ülkemizde kurulan bazı yabancı sermayeli şirketlerin, İran menşeli ürünlerin dahilde işleme rejimi ve transit ticaret kapsamındaki faaliyetleri ile menşe şahadetnamesini değiştirme yönündeki yoğun girişimleri, sektörümüzce endişe ile izlenmektedir.

Söz konusu ülke menşeli kalitesiz çelik ürünlerinin piyasanın altında fiyat ve aldatıcı yöntemlerle Türk malı imajı verilerek, Türkiye’nin geleneksel pazarlarına satılması, Türk çelik ürünlerinin imajını olumsuz yönde etkilemektedir.

Yurtiçi üretimin korunması ve ihracatımızın geleceği bakımından,  bu alanda acilen gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.