Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 02 Aralık 2019

2 Aralık 2019

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2019 yılının Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15 oranında azalışla 2.7 milyon ton, Ocak-Ekim döneminde ise %10,6 oranında azalışla 28 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

Nihai mamul çelik tüketimi Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %34,4 artışla 2.6 milyon ton, yılın ilk on ayı itibariyle %21,5 azalışla, 21.5 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Ekim ayı verilerine göre çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden  %12,5 oranında azalışla 2 milyon ton, değer yönünden ise %19,4 azalışla 1.4 milyar dolar oldu.

Ocak-Ekim döneminde, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %6,4 artışla 18.5 milyon ton, değer itibariyle %4,4 azalışla 13.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Ekim ayı ithalatı, 2018 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %16,1 artışla 1 milyon ton, değer yönünden ise, 6,3 azalışla 840 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2019 yılının ilk on ayında ithalat, tüketimdeki daralmaya bağlı olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden %21 azalışla 10.2 milyon ton, değer yönünden %25,2 azalışla 8.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılının ilk on ayında %126 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %161 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %2,8 azalışla 151.5 milyon ton, yılın ilk 10 ayında ise %3,25 artışla, 1.5 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 10 ayı itibariyle, Çin’in ham çelik üretimi, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla  %7,4 oranında artışla 829 milyon tona yükselir iken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %2,8 artışla 93 milyon ton olarak geçekleşti.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke arasında Vietnam, Ocak-Ekim döneminde %49,6 oranıyla en yüksek üretim artışı sağlayan ülke olurken, Türkiye %10,6 ile ilk 15 ülke arasında, ham çelik üretimi en fazla düşüş gösteren ülke oldu.

DEĞERLENDİRME

Çelik ihracatımızda en önemli iki pazarımız olan ABD ve AB’nin, 2018 yılının Ağustos ayından itibaren çelik ürünleri ihracatımıza karşı uygulamaya koydukları korunma tedbirleri, bu ülkelere olan ihracatımızı ciddi ölçüde geriletti. Yurtiçi çelik tüketimi son aylardaki toparlanmaya rağmen, yılın 10 ayı itibariyle %21,5 oranında düşüş gösterdi. İhracat geriler iken,  ithalatın artmaya başlaması, tüketimdeki artışa rağmen üretimin %10,6 oranında düşmesi sonucunu doğurdu. Ancak, Ekim ayında tüketimdeki %34,4 oranındaki artış gerek yılın geride kalan iki ayı ve gerekse 2020 yılı için, toparlanma beklentilerini güçlü şekilde destekleyen bir gösterge olması bakımından ümit verdi.