Türkiye Yerel Piyasasında Nihai Mamul Tüketimi Hız Kazandı Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye yerel piyasalarında nihai mamul üretimi ve tüketimi artışını sürdürdü. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin toplam nihai mamul üretimi, ithal yarı mamullerin desteğiyle, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3.2 artışla 27.91 milyon tona ulaştı. Uzun mamul üretimi % 1.8 artışla 19.93 milyon ton olurken, yassı mamul üretimi % 7.1 artışla 7.97 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Uzun mamuller, toplam nihai mamul üretiminin  %71.4’ünü oluştururken, yassı mamul üretimi de % 28.6 oranında pay aldı.

Türkiye ekonomisinin dinamikleri yılın ilk 3 çeyreğinde, yerel piyasadaki nihai mamul tüketiminin dikkat çekici oranda artış göstermesine uygun zemin hazırladı. Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin nihai mamul tüketimi, önceki yılın aynı dönemine göre, % 12.4 oranında artış kaydederek 25.78 milyon tona ulaştı.

 

Söz konusu dönemde, Türkiye’de inşaat sektörünün başlıca girdisini oluşturan uzun mamul tüketimi % 8 artışla 13.34 milyon tona ulaşırken; otomotiv, beyaz eşya ve makine sektörlerinin girdisi olan yassı çelik tüketimi de % 17.4 gibi önemli bir artışla 12.44 milyon tona ulaştı. Türkiye yerel piyasasında uzun mamul tüketimi, toplam tüketimin % 51.7’sini, yassı mamuller de % 48.3’ünü oluşturdu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 03 Kasım 2015