Türkiye’nin Çelik İthalatı Kasım Ayında da % 45.9 Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla, miktar bakımından % 45.9 artışla 1.71 milyon tona ulaşırken, değer bakımından gerileyen fiyatların etkisi ile % 1.5 düşüşle 981 milyon dolarda kaldı. Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı da önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 3 artışla 1.27 milyon tona ulaşırken, değer bakımından % 22.2 düşüşle 845 milyon dolara geriledi.

2014 yılının Kasım ayında Türk çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı % 109 olurken, 2015’in Kasım ayında söz konusu oran 23 puan düşüşle % 86 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı % 203 artışla 517 bin tona, yassı mamul ithalatı % 50 artışla 781 bin tona, boru ithalatı % 49.2 artışla 56 bin tona ulaşırken, slab ithalatı % 36.9 düşüşle 177 bin tona ve uzun mamul ithalatı % 15.8 artışla 143 bin tona geriledi.

Türkiye’nin çelik ithalatının hızla artış gösterdiği dönemde, ihraç gelirlerindeki zayıflamaya rağmen, ihracat miktarında yaşanan hafif toparlanma dikkat çekti. Kasım ayında Türkiye’nin kütük ve blum ihracatı % 76.1 düşüşle 9 bin tona ve boru ihracatı % 7.8 düşüşle 137 bin tona gerilerken, yassı mamul ihracatı % 15.3 artışla 207 bin tona ve uzun mamul ihracatı % 6.1 artışla 740 bin ton seviyesine ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 04 Ocak 2016