Türkiye’nin Çelik Üretimindeki Yavaşlama Eğilimi Kasım Ayında Derinleşti Tarih: 24 Kasım 2016

Hammadde maliyetleri ile nihai mamul fiyatları arasındaki makasın daralması, açık bir pazar olan Türkiye’ye yapılan düşük fiyatlı ve kalitesiz ürün ithalatının hızla artması, Türk çelik sektörünün girdi maiyetleri üzerindeki yüklerin rekabet gücünü zayıflatmaya devam etmesi ve uluslararası piyasalardaki keskin rekabet koşulları gibi nedenler, Türkiye’nin ham çelik üretimindeki hızlı düşüşün devam etmesine yol açıyor.

Türkiye’nin Kasım ayındaki ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 7.2 düşüş göstererek 2.6 milyon tonun gerisinde kaldı. Söz konusu miktar Ekim ayına göre % 5.1’lik düşüşe işaret etti.

Kasım ayında Türkiye’de hurda üzerinden üretim yapan elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri önceki yılın aynı ayına kıyasla % 13.4 düşüşle 1.65 milyon tona gerilerken, demir cevheri ile kok kömürü üzerinden üretim yapan yüksek fırınlı entegre tesislerin üretimleri % 6.3 artışla 946 bin tona ulaştı. Ekim ayına kıyasla elektik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 10.2 düşüşe işaret ederken, entegre tesislerin üretimleri Ekim ayına göre % 5.3 artış gösterdi.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8 gibi önemli bir düşüş göstererek 28.81 milyon tona geriledi. Yılın ilk 11 ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri % 14.6 düşüşle 18.73 milyon tona gerilerken, yüksek fırınlı entegre tesislerin üretimleri ise % 7.5 artışla 10.07 milyon tona ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük üretimi önceki yılın aynı dönemine göre % 6.2 düşüşle 21.24 milyon tona gerilerken, slab üretimi de % 12.7 düşüşle 7.56 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Çelik üreticilerinin rekabet güçlerinin zayıflaması nedeniyle, hurdadan üretim yapan elektrik ark ocaklı tesislerin üretimlerini kısmalarından oluşan kaybın bir kısmı, yarı mamul ithalatının hızla arttırılması ile telafi edildi. Yılın ilk üç çeyreğinde, çelik sektörünün kütük ithalatı % 59.9, slab ithalatı da % 124.4 oranlarında artış gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği