Türkiye’nin Ham Çelik Üretimindeki Yavaşlama Mart Ayında da Devam Etti Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya çelik sektöründe atıl kapasitelerin yol açtığı baskı ortamı, Çin’in çelik tüketiminin azalması sonrasında dünya piyasalarında giderek artan ölçülerde yoğunlaşması cevher fiyatları ile hurda fiyatları Türkiye ekonomisindeki yavaşlama ve hammadde ile nihai mamul fiyatları arasındaki makasın daralması gibi önemli etkenler, Türkiye’nin ham çelik üretimindeki yavaşlama eğiliminin devam etmesine yol açıyor.
Mart ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla % 4.1 oranında düşüş göstererek 2.758 milyon ton seviyesinde kaldı. Söz konusu miktar, Şubat ayına kıyasla % 15.2 gibi önemli bir artışa işaret etmesine rağmen, sektörün geçtiğimiz yıllardaki üretim performansını yakalamasına yeterli olmadı.
Mart ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri, önceki yılın Mart ayına kıyasla % 14.5 düşüşle 1.836 milyon tona gerilerken, söz konusu miktar 2015 yılının Şubat ayına göre % 13.1 artışa işaret etti. Mart ayında Türkiye’deki entegre tesislerin ham çelik üretimleri önceki yılın aynı ayına kıyasla % 26.5, 2015 yılının Şubat ayına göre % 19.7 artışla 922 bin tonu geride bıraktı.
İlk Çeyrekte Ham Çelik Üretimi % 8.8 Düşüş Gösterdi
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8.8 oranında düşüş göstererek 7.735 milyon ton seviyesinde kaldı. Bahse konu dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 12.2 gibi önemli bir düşüşle 5.207 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin üretimleri de % 0.9 düşüş göstererek 2.527 milyon ton seviyesinde kaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 14 Nisan 2015