Türkiye’nin Hurda Alımları Azalırken, Mamul ve Yarı Mamul İthalatı Artıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Yılın ilk dört aylık döneminde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı, çelik üretimindeki gerileme ile birlikte yavaşladı. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin ham çelik üretimi % 4.6 oranında gerilemesine rağmen, hurda ithalatındaki düşüş % 15.9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirdiği hurda ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 15.9 düşüşle 6.2 milyon tona gerilerken, değer bakımından da % 25.1 düşüşle 2.5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi olan Avrupa’dan yapılan alımlar miktar bakımından % 24.7 düşüşle 3.1 milyon tona, değer bakımından da % 33 düşüşle 1.2 milyar dolara gerilerken; ABD’den yapılan hurda ithalatındaki artış dikkat çekti. Söz konusu dönemde, ABD’den Türkiye’ye yapılan hurda sevkiyatları miktar bazında % 4.5 artışla 2 milyon tona yaklaşırken, fiyatlardaki düşüşün etkisi ile değer bakımından % 6.6 azalışla 794 milyon dolara geriledi.

Türk çelik endüstrisindeki yavaşlama ve düşük fiyatlı ithal tekliflerin etkisi ile Türkiye’nin Ocak-Nisan dönemindeki toplam çelik ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 34.8 artışla 4.8 milyon tonu geride bırakırken, değer bakımından % 18.3 artışla 4.2 milyon ton seviyesine yaklaştı.

Söz konusu dönemde, Türkiye’nin gerçekleştirdiği ithalat kalemlerinde kütük alımları % 23.7 artışla 993 bin tona, slab % 316.7 artışla 676 bin tona, yassı mamuller % 23.4 artışla 2.5 milyon tona, uzun mamuller % 7 artışla 466 bin tona ve borular % 42.4 artışla 145 bin tona ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde % 160 olan çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın Ocak-Nisan döneminde % 135 bandına geriledi ve yapılan ithalatta birim başına ortalama fiyat 120 $/ton düşüşle 981 $/tona düştü.

Türkiye’nin ilk dört ayda gerçekleştirdiği çelik ihracatı, miktar bakımından % 6 artışla 7 milyon tona yaklaşırken, değer bazında % 0.7 düşüşle 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı % 33.6 artışla 905 bin tona, yassı ürün ihracatı % 60.3 artışla 1 milyon tona ulaşırken, uzun mamul ihracatı % 6.2 düşüşle 3.8 milyon ton seviyesinde kaldı.

Nisan Ayı Çelik İhracatında Sert Düşüş

Türkiye’nin Nisan ayında gerçekleştirdiği çelik ithalatı, son aylardaki trendin aksine yavaşlama eğilimi gösterdi. Nisan ayında yapılan çelik ithalatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından % 21.2 düşüşle 1.2 milyon tona gerilerken, değer bakımından % 4.3 düşüşle 1.1 milyar dolar seviyesinin altında kaldı. 2012’nin Nisan ayında % 121 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın Nisan ayında % 106’ya geriledi.

Nisan ayında, Türkiye’nin gerçekleştirdiği kütük ithalatı yıllık bazda % 5.4 artışla 226 bin tona, slab ithalatı ise, % 636.7 gibi çarpıcı bir artışla 149 bin tona ulaştı. Nisan ayında yapılan yassı çelik ithalatı da % 125.5 gibi dikkat çekici bir oranda artış göstererek 666 bin tona ulaşırken, uzun mamul ithalatı % 85.9 düşüşle 140 bin ton seviyesinde kaldı.

Nisan ayında Türkiye’nin çelik ithalatı yavaşlarken, çelik ihracatındaki yavaşlamanın daha sert olduğu görüldü. Nisan ayında gerçekleştirilen toplam çelik ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 31.7 düşüşle 1 milyon tona gerilerken, elde edilen ihraç gelirleri de % 16.4 düşüşle 1.2 milyar doların gerisinde kaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber