Türkiye’nin Hurda İthalatı Üretimden Daha Hızlı Düşüyor Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin % 4, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimlerinin % 9.1 oranında azaldığı Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin toplam hurda ithalatı % 17.2 oranında azarak, 11.03 milyon tonda kaldı. Aynı dönemde, hurda ithalatının toplam değeri ise, % 27.2 oranında düşüşle, 4.28 milyar dolara geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye 5.75 milyon ton ile toplam hurda ithalatının % 52 oranındaki kısmını AB bölgesinden karşıladı. AB bölgesinden yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 15.2 oranında azaldı. Türkiye’nin toplam hurda ithalatındaki % 28.8 oranındaki pay ile ikinci sırada yer alan ABD’den gerçekleştirilen ithalat ise, % 12.8 oranında düşüşle, 3.17 milyon tonda kaldı. İthalatın % 11 oranındaki kısmının gerçekleştirildiği BDT bölgesinden yapılan ithalat ise, % 40 oranında düşüşle, 1.22 milyon tona geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde, çelik sektörümüzün toplam hurda tüketimi, % 7.8 oranında düşüşle, 17.78 milyon tona geriledi. Sözkonusu tüketimin 11.03 milyon tonluk kısmı ithalat yolu ile karşılanırken, % 13.1 oranında artışla, 6.75 milyon tonluk kısmı ise, iç piyasadan tedarik edildi. Hurda ithalatı gerilerken, yurtiçinden tedarik edilen hurda miktarının artış eğiliminde olduğu gözlendi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber