Yaşanan Tüm Zorluklara Rağmen 2018 Yılında Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 2017 Yılındaki Üretim ile Başa Baş Geldi Tarih: 18 Ocak 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Aralık ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %11.7, Kasım ayına kıyasla ise % 8 oranında düşüşle 2.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, 2017 yılın aynı ayına kıyasla % 16.9 azalırken, entegre tesislerin üretimleri % 0.2 arttı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2017 2018 % değişim 18/17
Kütük 25.839 24.669 -4,5
Slab 11.684 12.642 8,2
TOPLAM 37.523 37.311 -0,6
EO 25.962 25.798 -0,6
BOF 11.561 11.513 -0,4

 

 

2018 yılının tamamında ham çelik üretimi, özellikle yılın ikinci yarısında yaşanan tüm zorluklara rağmen, 2017 yılında kaydedilen rekor seviye olan 37.5 milyon tona kıyasla, % 0.6 oranında düşüşle 37.3 milyon ton olarak gerçekleşti. 2018 yılında, elektrik ark ocaklı tesisler % 0.6 oranında azalışla 25.8 milyon ton; entegre tesisler ise, % 0.4 düşüşle 11.5 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

 

 

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin kütük üretimi, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %4.5 oranında azalışla, 24.7 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 8.2 artışla 12.6 milyon ton seviyesine yükseldi.