Yayan: Yavaşlamaya Rağmen Çelik Sektörümüz Büyümeye Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye ekonomisine ilişkin göstergelerin, 2012 yılında hızlı bir şekilde yavaşladığını, GSYH, inşaat sektörü, imalat sanayi ve çelik sektörünün büyümesinin oldukça düşük seviyelerde gerçekleştiğini, sözkonusu keskin yavaşlamaya rağmen, diğer ülkelere kıyasla başarılı sayılabilecek bir performans gösterildiğini belirten Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, büyümenin yavaşlamasına rağmen, işsizliğin azalmaya devam ettiğini, enflasyon oranlarının düşüş eğilimini sürdürdüğünü, dış ticaret açığı ile birlikte cari açıkta keskin bir düşüş yaşandığını vurguladı.

5-7 Mart 2013 tarihleri arasında Düsseldorf’ta gerçekleştirilen Dünya Çelik Derneği Ekonomi Komitesi Toplantısı’nda sektörün durumuna ve beklentilerine ilişkin bir sunum yapan Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 2008 yılından sonra hızlanan kapasitedeki artışın son iki yıl içerisinde yavaşladığını ve 2012 yılında 49 milyon ton olan kapasitenin, 2013 yılında 50.4 milyon tona yükselmesinin beklendiğini, 2011 yılında % 17 seviyesinde bulunan Türkiye’nin ham çelik üretimindeki büyümenin, 2012 yılında % 5.2 seviyesine gerilediğini, ancak 2013 yılında % 6 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

2007 yılından sonra slab kapasitesinin hızlı bir şekilde artmaya başladığına ve 2012 yılı itibariyle 15.8 milyon tona ulaştığına dikkat çeken Yayan, üretimin ise, 2011 yılındaki 9.7 milyon tondan, 8.8 milyon tona gerilediğini, üretimin gerilemesinde ve kapasite kullanım oranının % 56 seviyesinde kalmasında, yassı ürün ithalatının azalmamış olmasının etkili olduğunu söyledi.

2013 yılında, 28 milyon tonu kütük ve 10 milyon tonu slab olmak üzere, üretimin 38 milyon tona yükselmesinin ve 2011 yılında % 73 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranının da, % 75’e çıkmasının beklendiğin belirten Yayan, 2013 yılında, 10.2 milyon tonu yassı ve 27 milyon tonu uzun ürün olmak üzere, % 8.6 oranında artışla, 37.2 milyon ton nihai mamul üretimi gerçekleştirileceğini, tüketimin ise, % 7.6 oranında artışla, 30.6 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Çelik sektörünün 2008 yılından itibaren değer açısından da net ihracatçı konumuna geçtiğine, ancak AB ile çelik ticaretinin Türkiye aleyhine gelişmeye devam ettiğine dikkat çeken Yayan, 2013 yılı itibariyle, boru ve diğer çelik ürünleri hariç AB ile demir çelik ürünleri dış ticaretinde, miktar açısından 3.7 milyon ton ve değer açısından 3.4 milyar dolar açık verildiğini söyledi. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber