Yayan: Yılın İkinci Yarısında Toparlanma Bekliyoruz Tarih: 24 Kasım 2016

5-6 Haziran 2014 tarihlerinde, Paris’te gerçekleştirilen OECD Çelik Komitesi’nin 76. Toplantısında Türk çelik sektörünün durumuna ilişkin bir sunum yapan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, genel olarak ekonomideki büyümenin 2 misli civarında büyüyen çelik sektörünün, 2013 yılında ekonomideki ve diğer temel çelik tüketicisi sektörlerdeki büyümeye rağmen, % 3.4 oranında daraldığını, negatif görünümün 2013 yılının ilk 4 aylık döneminde de devam ettiğini ve üretimin % 2.7 oranında gerilediğini vurguladı.

2013 yılındaki 34.7 milyon tonluk üretimi ile, kapasitesinin % 70 oranındaki kısmını kullanabilen çelik sektörünün, 2005-2007 yıllarında % 80’in üzerinde seyreden kapasite kullanım oranlarının oldukça altında kaldığını, 2011 yılından itibaren de kapasite kullanım oranında kayda değer bir gerilemenin sözkonusu olduğunu vurgulayan Yayan, dünya ham çelik üretiminin % 2.7 oranında artış gösterdiği 2014 yılının ilk 4 aylık döneminde, ham çelik üretimi % 2.7 oranında düşüş gösteren Türkiye’nin, üretimi % 8.9 oranında azalan iç karışıklık içerisindeki Ukrayna’nın ardından en fazla üretim düşüşü yaşayan ikinci ülke olduğunu söyledi.

2010 yılında % 10 gibi oldukça yüksek bir oranda artış gösteren Türkiye’nin nihai mamul tüketiminin de, bu yılın ilk 4 aylık döneminde % 1.6 oranında gerilediğini belirten Yayan, 2013 yılında 434 kg seviyesinde bulunan Türkiye’nin kişi başına ham çelik tüketiminin, 2014 yılında 455 kg seviyesine ulaşmasını beklediklerine, Türkiye’nin kişi başına çelik tüketim miktarı açısından, İtalya, Rusya, ABD, İspanya, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin oldukça üzerinde yer aldığına dikkat çekti. 2003-2013 yılları arasındaki dönemde kişi başına çelik tüketimindeki artışlara bakıldığında, dünyanın en fazla ham çelik tüketen ülkeleri arasında, kişi başına çelik tüketimi % 100 oranında artan Türkiye’nin, Çin ve Hindistan’ın ardından kişi başına tüketim artışı açısından üçüncü sırada yer aldığını belirten Yayan, buna karşılık İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Ukrayna, ABD, Kanada, Japonya, Tayvan ve Hollanda gibi ülkelerin halen 2003 yılındaki seviyesinin altında kişi başına çelik tüketim değerlerine sahip olduklarını vurguladı.

Ocak-Nisan dönemi itibariyle, Türkiye’nin ihracatının ve ithalatının gerilemeye devam ettiğini, 2013 yılında ithalattaki keskin artış nedeniyle, 5.4 milyon tondan, 1.2 milyon tona gerileyen Türkiye’nin net çelik ürünleri ihracatın, 2014 yılında da gerileme eğilimini sürdürdüğünü belirten Yayan, 2013 yılında yarı, yassı ve uzun mamuller dahil olmak üzere, AB’den 5.7 milyon tonluk demir çelik ürünleri ithalatına karşılık, 2.1 milyon tonluk ihracatın yapıldığına ve ciddi seviyelere ulaşan AB ile çelik ürünleri dış ticaretindeki açığın sürdürülebilir görünmediğine dikkat çekti.

Dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalıkları yanında, hurda ile nihai mamul fiyatları arasındaki daralan marjın, Türkiye’nin çelik üretimini olumsuz yönde etkilediğini belirten Yayan, yılın ilk çeyreğindeki negatif gelişmelere rağmen, yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin çelik üretim ve tüketiminin büyüme eğilimine girmesinin beklendiğini açıkladı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber