AB Çelik Sektörü Yeniden Yapılandırılırken Sosyal Diyalog Ön Planda Olacak Tarih: 24 Kasım 2016

16 Mayıs 2013 tarihinde Eurofer tarafından düzenlenen Avrupa Çelik Günü konferansında, Avrupa Komisyonu üyesi László Andor tarafından yapılan konuşmada, Avrupa bölgesindeki işsizlik oranının %12.1, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki işsizlik oranının ise %10.9 olduğu dile getirildi. Avrupa kıtasında 26.5 milyon, AB ülkelerinde ise 19.2 milyon kişinin işsiz durumda olduğunu, üye ülkelerin işsizlik oranları arasındaki farkın ciddi boyutlara ulaştığını belirten Andor, uluslararası çelik piyasalarındaki sert rekabetin, Avrupa çelik sektörünü olumsuz yönde etkilediğini, Avrupa’nın çelik talebinin kriz öncesi döneme göre %20 azalmasının da, çelik sektörünü ve üretimini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer aldığını, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2007 yılında 422 bin olan çelik sektörünün istihdamının 2012 yılında 360 bin kişiye gerilediğini açıkladı.

Küresel piyasalarda faaliyet gösteren çelik üreticilerinin, Liège ve Florange gibi büyük tesisleri devre dışı bırakmaları ve birçok tesisin üretimi azaltması sonucu istihdamın gerilediğini belirten Andor, küresel ekonomideki toparlanmanın, Avrupa çelik piyasalarına olumlu yansıyabileceğini, ancak bunun için bir hayli uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa piyasalarındaki çelik tüketiminin yeniden artması için ekonomilerin iyileşme göstermesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetlerin çalışanlar için aldığı vergileri gözden geçirmesi gerektiğine, Avrupa’daki istihdamın artırılması için çeşitli tedbirlerin alınmasının yararlı olacağına dikkat çeken Andor, çelik sektörünün yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyduğunu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Çelik Eylem Planı’nın, sektörün geleceğini şekillendireceğini ve Avrupa ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağını, Çelik Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi sürecinde sosyal diyalogun ön planda tutulacağını belirtti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber