İlk Çeyrekte Çelik İthalatındaki Düşüş, İhracattaki Düşüşün Önüne Geçti Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 10.8 düşüşle 3.223 milyon tona, değer bakımından % 7.2 düşüşle 2.860 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde çelik ihracatı da miktar bakımından % 9.6 düşüşle 4.728 milyon ton, değer bakımından % 6.5 düşüşle 3.935 milyar dolar seviyesinde kaldı. Ocak-Mart döneminde Türk çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, yıllık bazda 1 puanlık artışla % 138 seviyesine çıktı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı % 11.6 düşüşle 677 bin tona, slab ithalatı % 28.1 düşüşle 379 bin tona gerilerken, toplam yarı mamul ithalatı % 18.3 oranında düşüş göstererek 1.056 milyon ton seviyesinde kaldı. Bahse konu dönemde Türkiye’nin yassı çelik ithalatı % 9.4 düşüşle 1.619 milyon tona, boru ithalatı % 10.9 düşüşle 105 bin tona gerilerken, uzun mamul ithalatı % 4.4 artışla 343 bin tona ulaştı.

Türkiye’nin kütük ihracatındaki gerileme eğilimi yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Söz konusu dönemde kütük ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 71 düşüşle 222 bin ton seviyesinde kalırken, geçtiğimiz yıl neredeyse yapılmayan slab ihracatı 16 bin tona yaklaştı. Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin yassı çelik ihracatı % 18.4 düşüşle 581 bin tona geriledi. Uzun mamul ihracatı % 4.1 artışla 2.966 milyon tona, boru ihracatı da % 1.1 artışla 454 bin tona ulaştı.

Mart Ayında İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 133 Seviyesine Geriledi

Mart ayında Türk çelik sektörünün ithalatı düşüş gösterirken, ihracatı da çarpıcı oranda geriledi ve çelik ihracatının ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 12 puan düşüşle % 133 seviyesine geriledi.

Mart ayında Türkiye’nin gerçekleştirdiği çelik ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 7.5 düşüşle 1.147 milyon tona, değer bakımından da % 7 düşüşle 1.011 milyar dolara geriledi. Mart ayında Türkiye’nin kütük ithalatı % 12.3 artışla 222 bin tonu geride bırakırken, slab ithalatı % 12.7 düşüşle 161 bin tona, yassı çelik ithalatı % 12.7 düşüşle 584 bin tona, uzun mamul ithalatı % 4.7 düşüşle 104 bin tona ve boru ithalatı da % 12.1 düşüşle 42 bin tona geriledi.

Mart ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık bazda miktar bakımından % 18.9 gibi çarpıcı bir düşüşle 1.604 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, değer bakımından da % 14.4 oranında düşüşle 1.346 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde kütük ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 84.5 gibi yüksek bir oranda düşüş göstererek 45 bin ton seviyesinde kalırken, geçtiğimiz yılın Mart ayında neredeyse yapılmayan slab ihracatı 5 bin tonu geride bıraktı. Mart ayında yassı çelik ihracatı % 12.3 düşüşle 212 bin tona, uzun mamul ihracatı % 9.2 düşüşle 1 milyon tona ve boru ihracatı % 5.4 düşüşle 169 bin tona geriledi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber