Türk Çelik Sektöründeki Kayıplar Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Hammadde-nihai mamul fiyatları arasındaki marjın daralması, uluslararası piyasalarda zayıflayan talep, dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı, Çin’in etkisiyle oluşan sert rekabet, ülkelerin yerli sanayilerini korumak için başlattıkları ticaret engelleri, Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan belirsizliğe bağlı talepteki durgunluk ve Türk çelik sektörünün üzerindeki rekabet gücünü sınırlandıran ek maliyetler gibi birçok neden Türkiye’nin ham çelik üretimindeki düşüşün derinleşmesi sonucunu doğuruyor.
Temmuz ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla % 10.4 gibi dikkat çekici bir oranda düşüş göstererek 2.54 milyon ton seviyesine geriledi. Söz konusu miktar Haziran ayına kıyasla % 10.7’lik düşüşe işaret etti.
Hurda fiyatlarının nihai mamul fiyatları ile doğru orantıda düşüş göstermemesi sonucunda, özellikle elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri dikkat çekici ölçüde geriledi. Temmuz ayında hurdadan üretim yapan elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri, önceki yılın aynı ayına kıyasla % 17.4 gibi çarpıcı bir düşüşle 1.58 milyon tona gerilerken, cevher bazlı yüksek fırınlı tesislerin üretimleri % 4.2 artışla 957 bin tona ulaşmayı başardı. Ark ocaklı tesislerin Temmuz ayındaki üretimleri, Haziran ayına kıyasla % 16.8 düşüşe işaret ederken, BOF tesislerin üretimleri Hazirana göre % 1.6’lık artış gösterdi.
Yıl Genelindeki Üretim Düşüşü Derinleşiyor
2012 yılının son çeyreğinden bu yana daralma eğiliminin devam ettiği Türk çelik sektöründe, 2015 yılında üretimdeki kan kaybı derinleşiyor. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.3 düşüşle 18.99 milyon ton seviyesinde kaldı. Ocak-Haziran döneminde, üretimdeki düşüş % 5.7 seviyesindeydi.
Yılın ilk 7 ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri % 12.3 düşüşle 12.38 milyon tona gerilerken, yüksek fırınlı tesislerin ham çelik üretimleri % 8.2 gibi önemli bir oranda artış göstererek 6.35 milyon tona ulaştı.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük üretimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5.3 düşüşle 13.84 milyon tona, slab üretimi de % 9.2 düşüşle 4.89 milyon tona geriledi. Çelik üreticilerinin rekabet güçlerinin zayıflaması nedeniyle, hurdadan üretimini kısmalarından oluşan kaybın bir kısmı, yarı mamul ithalatının hızla arttırılması ile telafi edildi. Yılın ilk yarısında, çelik sektörünün yarı mamul ithalatı % 61 oranında artış gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 19 Ağustos 2015