Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni
Eylül 2021 Tarih: 01 September 2021

0 Paylaşımlar

1 Eylül 2021

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına göre %2,5 oranında artışla 3,2 milyon ton oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye, 2020 yılının aynı dönemine göre %17,7 artışla 22,3 milyon ton ham çelik üretti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2021 yılının Temmuz ayında, nihai mamul tüketimi, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %4,9 artışla 2,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz dönemi itibariyle tüketim %25,3 artışla 20,2 milyon ton seviyesine yükseldi.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı, Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, miktarda %10,6 artışla 1,6 milyon ton, değerde ise %98,1 artışla 1,4 milyar dolar oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat, 2020 yılının aynı dönemine göre miktarda %15,9 artışla 10,8 milyon ton, değerde ise %69,5 artışla 8 milyar dolar oldu.

İthalat

Temmuz ayında miktarda %15,9 oranında artışla 1,4 milyon ton, değerde ise %113 artışla 1,3 milyar dolar olan ithalat, Ocak-Temmuz döneminde de, miktarda %32,2 artışla 9,6 milyon ton, değerde %85 artışla 7,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında 3,2 milyon tonluk sac ithalatının yaklaşık 2,5 milyon tonluk bölümü Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin’den yapılmıştır. Rusya’dan yapılan ithalat %89,6 artışla 1,3 milyon tona, Ukrayna’dan yapılan ithalat %108 artışla 675 bin tona, Hindistan’dan yapılan ithalat ise %5000 gibi keskin bir artışla 315 bin tona ulaşmıştır. Ayrıca, Çin ve Japonya’dan yapılan ithalatta da yüksek oranlı artışlar gözlenmektedir.

Neredeyse çelik ürünleri ihracatımızın hiç olmadığı bu ülkelerden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen 2,2 milyar dolarlık ithalat çelik sektörümüzü tahrip etmektedir.

Dış Ticaret Dengesi

2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde %110 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 yılının aynı döneminde %100,8 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı ham çelik üretimi istatistiklerine göre, dünya Ham çelik üretimi 2020 yılının Temmuz ayına göre %3,3 oranında artış ile 162 milyon ton oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise, dünya ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, %12,4 artış kaydederek 1,2 milyar tona ulaştı.

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde, Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, %8 oranında artışla 649 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %28,7 artışla 68 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %16,2 oranında artışla 56 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME

2021 yılının ilk yarısı baz etkisinden kaynaklı artışların yaşandığı bir dönem olurken, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında üretimde %45 civarında artış gözlenmiştir. Haziran ayı sonrasında baz etkisinin ortadan kalkması, Temmuz ayı çelik üretiminde etkisini göstermiştir. Buna rağmen, Temmuz ayındaki %2,5 üretim artışıyla Ülkemiz, dünya sıralamasında Almanya’yı geride bırakarak tekrar 7. sıraya yükselmiştir.

Üretimde yakalanan artış eğiliminin korunması halinde, 2017 yılında gerçekleşen 37,5 milyon tonluk rekor üretim seviyesinin geride bırakılarak 39 milyon ton civarında üretim seviyesine ulaşılması beklenmektedir.

Temmuz ayında çelik ithalatımızdaki %15,9’luk artış sebebiyle, tüketim içerisindeki ithalatın payı 2020 yılına kıyasla 6 puanlık artışla %48 seviyesine yükselmiştir.

Türk çelik üreticilerinin dünya piyasalarındaki yoğun koruma tedbirleri sebebiyle ihracatta ciddi sıkıntılarla karşılaştıkları bir dönemde, yurtiçi tüketimdeki ithal ürünlerin payının %48 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaşması yalnızca sektörümüzü değil, ekonomimizi de tahrip eder duruma gelmiştir.

Yassı ürün üreticisi MMK’nın 2 milyon tonluk kapasitesinin devreye girdiği ve diğer kuruluşlarımızın kapasitelerinin de 2022 yılından itibaren hızlı bir şekilde devreye gireceği hususu göz önünde bulundurularak, daha fazla gecikmeksizin başta Rusya, Ukrayna ve Hindistan olmak üzere, Türkiye’ye DİR kapsamında yapılan olağanüstü yassı sıcak ürün ithalatının sınırlandırılabilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır.

Twitter
LinkedIn