Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 04 October 2022

0 Paylaşımlar

4 Ekim 2022

 ÇELİK ÜRETİMİ

2022 yılının Ağustos ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi,  geçen yılın aynı ayına göre %21 oranında azalışla 2,8 milyon ton oldu.

Yılın ilk 8 ayında ise üretim %8,8 oranında azalışla 24,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

Nihai mamul tüketimi Ağustos ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %12,1 azalışla 2,3 milyon ton, yılın ilk 8 ayı itibariyle %5,4 düşüşle 21,9 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

 İhracat

Ağustos ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden %25 oranında azalışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise %31,5 azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

Ocak-Ağustos döneminde, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %12,4 azalışla 11,1 milyon ton, değer itibariyle %8,8 artışla 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Ağustos ayı ithalatı, 2021 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %7,1 azalışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise, %7,9 azalışla 1,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

2022 yılının ilk 8 ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden %5,6 azalışla 10,2 milyon ton, değer yönünden ise %20,7 yükselişle 11,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalât payı %31,8 olarak gerçekleşirken, yassı ürün tüketimi içindeki ithalâtın payı %49’a ulaştı. Toplam ithalât içindeki DİR kapsamında yapılan ithalâtın payı %65,3 oldu.

Dış Ticaret Dengesi

2021 yılının ilk 8 ayında %104,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %93,9 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2022 yılı Ağustos ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3 azalış göstererek 150,5 milyon ton, yılın ilk 8 ayında ise %5,1 azalışla 1,2 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayında, Çin’in ham çelik üretimi, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla  %5,7 oranında azalışla 693 milyon tona düşerken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %7,1 artışla 83,4 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise %5,2 oranında azalışla 60,7 milyon ton oldu.

DEĞERLENDİRME

2022 yılının başından bu yana ham çelik üretiminde gözlenen düşüş, yılın ikinci yarısı itibariyle hız kazanarak devam etmiş, Haziran ayında %13,1, Temmuz ayında %20,7, Ağustos ayında ise %21 seviyesine ulaşmıştır. Son üç ayda, üretimdeki aylık ortalama %18,3 ve ihracattaki %14,3 seviyesindeki düşüşler, elektrik enerjisi ve doğalgaz fiyatlarına 30 Ağustos tarihinde yapılan %50 oranındaki zamların ve BOTAŞ tarafından 29 Eylül tarihinde gerçekleştirilen yeni düzenlemenin olumsuz etkisini yansıtmamaktadır. Bu durum, yılın son çeyreğinin, çelik sektörümüz açısından daha zor geçeceğini ortaya koymaktadır.

Avrupa’da birçok çelik fabrikasının enerji krizi sebebiyle faaliyetlerini yavaşlattığı konjonktür, Türk çelik sektörü için Avrupa piyasasında oluşan geçici talep açığının giderilmesi açısından, başta fırsat olarak görülse de, elektrik tarifelerine getirilen zamlar sebebiyle, oluşan fırsat koşulları ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Enerji maliyetlerindeki artışa ek olarak, Avrupa’nın çevre gerekçelerinin arkasına sığınarak, ticari mülâhazalar ile hurda ihracatını sınırlama girişimlerinin, Türk çelik sektörü için temel girdi olan hurdaya erişimi engellemesinin, sektörün üretimini sekteye uğratmasından endişe duyulmaktadır.

Korumacılığın giderek arttığı küresel çelik piyasalarında, hurdanın da sıfır karbon hedefi öne sürülerek korumacılığa dahil edilmesi, çelik sektörü açısından kaçınılmaz olarak ağır tahribata yol açacaktır. Söz konusu tahribatın engellenmesini teminen, AB Komisyonu nezdinde çok yönlü girişimlerde bulunulması, sektörümüz açısından hayati önem taşımaktadır.

Twitter
LinkedIn