Türkiye’nin Nihai Mamul Üretim ve Tüketimi Düşüşte Tarih: 24 Kasım 2016

2014 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 0.6 düşüşle 32.9 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin uzun mamul üretimi yıllık bazda % 2.9 düşüşle 23.45 milyon tona gerilerken, yassı mamul üretimi % 5.8 artışla 9.45 milyon tona ulaştı. 11 aylık dönemde uzun mamuller Türkiye’nin toplam nihai mamul üretiminin % 71.3’ünü oluşturdu.

Ekonomideki durulmanın etkisi ile geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık bazda % 1.7 düşüşle 28.1 milyon ton seviyesinde kaldı. 11 aylık dönemde Türkiye’deki uzun mamul tüketimi yıllık % 2.6 düşüşle 14.84 milyon tona gerilerken, yassı mamul tüketimi de % 0.7 düşüşle 13.27 milyon ton oldu. Bahse konu dönemde Türkiye’nin toplam nihai mamul üretiminin % 52.8’ini uzun mamuller, % 47.2’sini de yassı mamuller oluşturdu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber