2013 Yılında AB’nin Reel Çelik Tüketimi % 3 Oranında Azalacak Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasaları Görünümü 2013-2014 raporunun Nisan 2013 sayısında, çelik tüketicisi sektörlerdeki durgunluğa ve çalışma ortamını olumsuz yönde etkileyen unsurlara paralel olarak, 2012 yılında % 4.8 oranında azalan AB’nin reel çelik tüketiminin, 2013 yılının ilk çeyreğinde % 5.7 ile gerileme eğilimini sürdürdüğüne dikkat çekilmektedir. Bu durum, tüketici sektörlerdeki çalışma koşullarının iyileşmediğini ortaya koymaktadır. Çelik tüketicisi sektörlerin performansına ilişkin beklentilere paralel olarak, 2013 yılında reel çelik tüketiminin % 3 oranında azalması, 2014 yılında ise % 1 civarında artış göstermesi beklenmektedir.

Ab’li Üreticilerin İç Satışları Azalırken, Bölgenin İthalatı Artıyor

2013 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, AB’nin görünür çelik tüketiminin % 7.5 oranında azaldığını göstermektedir. Bu yılın başlarında gerçekleştirilen yoğun stoklama çalışmasına rağmen, stoklar 2012 yılının ilk çeyreğindeki kadar yüksek bir seviyeye ulaşmamıştır. 2012 yılının aynı dönemine kıyasla, ithalattaki keskin artış devam etmiş ve AB ülkelerindeki üreticiler, pazardaki paylarının bir kısmını ithal ürünlere kaptırmıştır. Yılın ilk çeyreğinde, AB’li üreticilerin iç piyasaya yönelik satışları % 9 oranında azalmıştır. Yılın geri kalan kısmında da, talebin zayıf seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Ancak yılın son çeyreğinden itibaren görünür tüketimde oransal bakımdan büyüme beklense de, görüntüdeki sözkonusu talep artışı, 2012 yılının son çeyreğindeki yoğun stok azaltma çalışmaları nedeniyle, piyasa dinamiklerinde iyileşmeye işaret etmeyecektir.

2013 yılında, Euro’nun zayıf konumunun da etkisi ile, ithalatta keskin bir artış beklenmektedir. Yılın genelinde, AB’li üreticilerin iç piyasaya yönelik satışlarının da, % 3.5 oranında azalacağı öngörülmektedir. 2013 yılında, AB’nin görünür çelik tüketiminde % 2 oranında düşüş yaşanacağı tahmin edilirken, 2014 yılında reel tüketimde beklenen sınırlı toparlanma ile stok yenileme çalışmalarının desteği ile, görünür tüketimin % 3 oranında artacağı öngörülmektedir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber