Sektörel Değerlendirme

Çelik Sektöründe İthalat Neden Teşvik Ediliyor?

3 Paylaşımlar
Türk çelik sektörü, 2012-2015 yılları arasında, son yılların en kötü dönemini geçirdi. Türkiye’nin çelik üretimi % 12.2, çelik ihracatı % 17.5 oranında gerilerken, çelik ürünleri ithalatı % 61.8 gibi olağanüstü bir oranda yükseldi. 2016 yılından itibaren, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, sektörde toparlanma belirtileri görülmeye başlandı. Ancak bu tarihten sonra, uygulanan politikaların, adeta sektörde başlayan iyileşmeyi

Çelik Sektörü 2016 Değerlendirmesi

1 Paylaşımlar

Türk çelik sektörü, 2012-2015 yılları arasında yaşadığı kayıpları, kısmi toparlanmaya rağmen 2016 yılında telafi edemedi. Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2012-2015 döneminde % 12’lik düşüşün ardından, 2016 yılında büyümeye geçti ve % 5.2 artışla, 33.2 milyon tona yükseldi. Ancak artışa rağmen, üretim 2012 yılındaki zirvesinin %7.6 gerisinde kaldı. Üretimdeki artışla, sektörün kapasite kullanım oranı 2015 yılındaki

Yassı Çelik Tüketimi Hızla Geriliyor

0 Paylaşımlar

  Türkiye’nin çelik üretimindeki toparlanma devam ediyor. 2012-2015 döneminde düşüş gösteren Türkiye’nin ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Eylül döneminde % 4.1 ile yeniden büyüme eğilimine girdiği gözleniyor. Üretimde yaşanan 1 milyon tonluk artışın tamamı slab üretiminden kaynaklanırken; kütük üretimi, geçen yıl ile aynı seviyede kalmış bulunuyor. Yöntemler itibariyle ise, üretimdeki artışın % 84’ünün elektrik ark

Yurtiçi Çelik Tüketimindeki Daralma, Tedbir İhtiyacına Aciliyet Kazandırıyor

0 Paylaşımlar

Türkiye’nin çelik üretimindeki toparlanma devam ediyor. 2012-2015 döneminde düşüş gösteren Türkiye’nin ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Eylül döneminde % 4.1 ile yeniden büyüme eğilimine girdiği gözleniyor. Üretimde yaşanan 1 milyon tonluk artışın tamamı slab üretiminden kaynaklanırken; kütük üretimi, geçen yıl ile aynı seviyede kalmış bulunuyor. Yöntemler itibariyle ise, üretimdeki artışın % 84’ünün elektrik ark ocaklı

Dünya Çelik Sektöründe Dengelenme Zaman Alacak

0 Paylaşımlar

Dünya Çelik Derneği Ekonomi Komitesi ve OECD Çelik Komitesi Toplantıları Eylül ayı başında gerçekleştirildi. Global çelik sektöründeki ve piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantılarda, dünya çelik tüketiminin, Çin’deki gerilemeye rağmen, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin pozitif katkılarıyla artmaya devam ettiği,  ancak yılsonu itibariyle bu artışın geçmiş yıllara kıyasla daha düşük oranda kalmasının beklendiği, gelişmekte olan ülkelerin

Sanayide Taşeronlaşmış Yapı Sürdürülebilir mi?

0 Paylaşımlar

Ekonomi Bakanlığımızın, 26 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı “Ülkemiz açısından da stratejik önemi haiz olan demir-çelik sektörünün, ihtiyaç olması hâlinde gerek ticaret politikası savunma araçlarıyla, gerekse ithalat rejimi çerçevesinde yapılacak düzenlemeler ile ithalatın zarar verici etkilerinden korunmasına devam edilecektir” yönündeki açıklaması, uzun bir süredir sessiz kalan yassı çelik kullanıcıları platformunu, tekrar yassı çelik sektörü aleyhine söylemlerle

Dünya Çelik Sektöründe Korumacılık Derinleşiyor

0 Paylaşımlar

2016 yılının ilk yarı göstergeleri belli oldu. Geçtiğimiz yılların kayıplarını telafi etme ümidiyle yıla başlayan çelik sektörümüzün, yılın ilk yarısında % 3.2 oranında üretim artışı sağladığı gözleniyor. Çelik tüketiminde yüzde 6,3’lük artışa rağmen üretim artışının % 3,2 seviyesinde kalması, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, yurt içi talebin giderek artan oranlarda ithalat yolu ile

Çelik Sektöründe İhtiyatlı İyimserlik

0 Paylaşımlar

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2012 yılında 35.9 milyon ton ile zirvesine ulaştı. Ancak  sonraki 3 yıl boyunca gerileme eğilimi gösterdi. Öyle ki, 2015 yılında gerçekleştirilen üretim 2012 yılına kıyasla 4.4 milyon ton daha düşük bir seviyede kaldı. İhracat da son 3 yıl boyunca gerileme eğilimini sürdürdü. Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı, miktar açısından 3.5 milyon

Türkiye’nin Net Çelik İthalatçısı Pozisyonu, Çelik Sektörümüzü Tahrip Ediyor

0 Paylaşımlar

2015 yılında % 4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2016 yılının ilk çeyreğinde de % 4.8 ile büyüme eğilimini sürdürdü. Böylece, en son 2009 yılının üçüncü çeyreğinde % 2.8 oranında daralan Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyümesini 26’ıncı çeyreğe taşımış oldu. Yılın ilk çeyreğindeki performansı ile Türkiye, Malta’nın ardından AB-28 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu.

Çin Dünya Çelik Sektöründeki İyileşmeyi Tehdit Ediyor

0 Paylaşımlar

Son 3 yıldan bu yana gerileyen ham çelik üretimimiz, 2016 yılında yavaş da olsa toparlanma eğilimini sürdürüyor. Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi %2.8 oranında artış gösterirken, üretimdeki artışta demir cevheri maliyetlerinin sağladığı avantajla entegre tesislerin önemli bir paya sahip oldukları gözleniyor. Türkiye’nin çelik tüketimi de, 2015 yılındaki % 11.8’lik güçlü büyümenin ardından, aynı ivme

Twitter
LinkedIn