Teknik Konular

Mevcut En İyi Teknikler Dokümanları (BREF)

0 Paylaşımlar

Demir Çelik Üretim ve Haddeleme Proseslerinde en iyi tekniklerin yer aldığı,  “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Production of Iron and Steel” ile “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Ferrous Metals Processing” dokümanları, 2007 yılında, Derneğimiz koordinatörlüğünde tercüme edilmiştir. 2013 yılında, sözkonusu dokümanların sonuçları, yayımlanmıştır. 2009 yılında ise, demir çelik

Demir Çelik ve Enerji Verimliliği

0 Paylaşımlar

Enerji talebinde ve maliyetlerdeki artış, enerjide dışa bağımlılığımız, rekabet koşulları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de var olan enerji kaynaklarının etkin kullanımını zorunlu kılmakta, bu nedenle de sanayide enerji verimliliği çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Çelik endüstrisi, dünyada en fazla enerji tüketen sektörler arasında yer almaktadır.  Enerjiyi yoğun kullanan demir çelik sektörünün, Türkiye’nin toplam enerji tüketimi

Donatı Çelikleri

0 Paylaşımlar

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, son 20 yılda meydana gelen depremlerde yıkılan binaların büyük bölümünde; Projeden sapmalar olduğu, Zemin etüdünün gereğince yapılmadığı, Deprem yönetmeliğine uygun olmayan düşük kalitede beton ve demir kullanıldığı, Kullanılan çelik miktarının yetersiz olduğu ve uygun ebatlarda kullanılmadığı, Kolonlarda nervürlü demir kullanılması gerekirken, düz yüzeyli yuvarlak inşaat demiri kullanıldığı, Demir işçiliğinin zayıf

Demir Çelik ve Çevresel Faaliyetler

0 Paylaşımlar

Hammadde ve enerji kullanımı ile atık üretimi yoğun bir sektör olan demir çelik sektörümüzde, sürdürülebilir çelik üretimi için, gerekli tüm önlemlerin alınarak, enerji tasarrufu çalışmalarının yapılması ve çevresel etkilerin asgariye indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde, ham çelik üretiminin % 75’inin gerçekleştirildiği ve hurdanın % 100’ünün geri dönüştürüldüğü elektrik ark ocaklı tesis işletmelerinde en önemli emisyon

Demir Çelik Cüruf Raporu

0 Paylaşımlar

Demir Çelik Cüruf Raporu Tümünü görmek için tıklayınız

Twitter
LinkedIn