2014 Yılında Türkiye’nin Hurda İthalatı 19 Milyon Ton Seviyesinde Kaldı Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye merkezli elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimlerinde yaşanan düşüşün etkisi ile geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hurda ithalatı da düşüş gösterdi. 2014 yılın Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, 2013 yılına kıyasla miktar bakımından % 3.3 düşüşle 19.07 milyon tona, değer bakımından da % 4.8 düşüşle 7.15 milyar dolara geriledi.
2014 yılında bölge olarak en fazla Avrupa Birliği ülkelerinden hurda ithalatı yapılırken, ülke sıralamasında en büyük hurda tedarikçileri, ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Danimarka, Almanya ve Estonya oldu.
Geçtiğimiz yıl AB’den yapılan toplam hurda ithalatı, önceki yıla kıyasla % 4.6 düşüşle 10.24 milyon tona gerilerken ABD’den yapılan ithalat da % 22.7 gibi dikkat çekici bir düşüşle 3.99 milyon ton seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde BDT’den yapılan hurda ithalatı % 48.8 gibi çarpıcı bir artış göstererek 3.67 milyon tona ulaştı ve Türkiye’nin hurda ithalat piyasasında dengelerin değişmesini sağladı.
2014 yılında Rusya’dan yapılan hurda ithalatı önceki yıla kıyasla % 37.2 artış göstererek 2.08 milyon tona ulaşırken, Ukrayna’dan yapılan alımlar da % 216.7 artışla 849 bin tona ulaştı ve BDT bölgesi Türk çelik sektörü için yeniden önemli bir hurda tedarikçisi haline geldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber