2017 Yılında Dünya Ham Çelik Üretimi % 5.3 Oranında Arttı Tarih: 26 Ocak 2018

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılının tamamında dünya ham çelik üretimi % 5.3 oranında artışla 1.69 milyar tona yükseldi.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi  % 5.7 oranında artışla 831.7 milyon tona yükselirken, dünya ham çelik üretimindeki payı, 2016 yılındaki % 49’dan % 49.2’ye yükseldi. İkinci sırada yer alan Japonya’nın ham çelik üretimi ise % 0.1 oranında azalışla 104.7 milyon tonda kaldı. 2017 yılında Hindistan’ın ham çelik üretimi ise % 6.2 oranında artışla 101.4 milyon tona yükseldi.

2016-2017 OCAK-ARALIK DÖNEMİ DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ      (1000 ton)
    2017 2016 % değişim17/16
1. Çin 831.730 786.880 5,7
2. Japonya 104.661 104.775 -0,1
3. Hindistan 101.371 95.475 6,2
4. ABD 81.640 78.475 4,0
5. Rusya 71.340 70.453 1,3
6. Güney Kore 71.081 68.581 3,7
7. Almanya 43.560 42.080 3,5
8. Türkiye 37.524 33.163 13,1
9. Brezilya 34.365 31.275 9,9
10. İtalya 24.041 23.373 2,9
11. Tayvan 23.240 21.751 6,8
12. Ukrayna 22.660 24.218 -6,4
13. İran 21.726 17.895 21,4
14. Meksika 20.000 18.809 6,3
15. Fransa 15.506 14.413 7,6
16. İspanya 14.461 13.616 6,2
17. Kanada 13.700 12.646 8,3
18. Polonya 10.330 9.001 14,8
19. Vietnam 10.300 7.800 31.9
20. Avusturya 8.134 7.438 9,4
  Toplam 1.691.2 1.606.3 5,3

2017 yılında dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında en çok üretim artışı % 13.1 oranında yükseliş ile sekizinci sırada yer alan Türkiye’de gözlenirken, üretiminde en çok artış görülen ikinci ülke olan Brezilya,  % 9.9 oranında artışla 34.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

2017 yılında ABD’nin üretimi  % 4 artışla 81.6 milyon tona yükselirken, Güney Kore’nin üretimi % 3.7 oranında artışla 71.1 milyon tona ulaştı. Diğer taraftan Rusya’nın ham çelik üretimi, % 1.3 oranında artışla 71.3 milyon tona çıkarken, Ukrayna’nın üretimi geçtiğimiz yıl % 6.4 oranında azalışla 22.7 milyon tonda kaldı

Geçtiğimiz yıl 2016 yılı ile aynı seviyede gerçekleşen 102.1 milyon ton üretim ile istikrarını koruyan BDT hariç tüm bölgelerde üretim artışı kaydedildi. Avrupa Birliği’nin üretimi % 4.1 oranında artışla, 168.7 milyon tona çıktı. Asya bölgesinin üretimi ise, % 5.4 oranında artışla, 1.16 milyar tona çıktı; 2017 yılında Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin büyük orandaki katkısıyla % 13.1 oranında artışla 40.6 milyon tona ulaştı. Ham çelik üretimi 21.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşen İran’ın katkıları ile Orta Doğu’nun ham çelik üretimi ise % 10.9 seviyesinde yükselişle 34.9 milyon tona çıktı.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2017)  ‘000 ton
  2017 2016 Değişim %
Avrupa Birliği (28) 168.7 162 4.1
Diğer Avrupa 40.6 35.9 13.1
BDT 102.1 102.1 0.0
Kuzey Amerika 116 110.6 4.8
Güney Amerika 43.7 40.2 8.7
Afrika 15 13.1 14.4
Orta Doğu 34.9 31.5 10.9
Asya 1.162.5 1.103.2 5.4
Avustralya/Yeni Zelanda 6 5.8 2.5
Dünya Toplam 1.691.2 1.606.3 5.3

 

2017 yılının Aralık ayında 66 ülkenin ham çelik üretimi, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla % 3.9 oranında artışla 138.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

66 ülkenin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1.8 puan daha yüksek olan % 69.5 seviyesinde gerçekleşti.