2017 Yılında Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 37.5 Milyon Ton Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 18 Ocak 2018

2017 yılında Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi 36 milyon ton seviyesini geçerek %13.1 oranında artışla, 2016 yılındaki 33.2 milyon tondan 37.5 milyon tona çıktı. Geçtiğimiz yıl elektrik ark ocaklı tesisler % 18.8 gibi büyük bir artışla 25.9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2.2 artışla 11.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

2017 yılında Türkiye’nin kütük üretimi % 12.3 oranında artışla, 25.8 milyon tona yükselirken, slab üretimi 2016 yılına  kıyasla, % 15.1 artış göstererek, 11.6 milyon ton seviyesine ulaştı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016 2017 % değişim
(17/16)
Kütük 23.015 25.839 12.3
Slab 10.147 11.684 15.1
TOPLAM 33.163 37.523 13.1
EO 21.846 25.962 18.8
BOF 11.316 11.561 2.2

 

Aralık ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2016 yılının aynı ayına kıyasla %15.1, Kasım ayına kıyasla ise % 1.9 oranında artış göstererek, 3.26 milyon ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi Kasım ayına kıyasla, %0.1 seviyesinde hafifçe azalırken, entegre tesislerin üretimleri % 6.7 arttı.