AB Çelik Endüstrisi için Sıkıntılar 2013 Yılında da Devam Edecek Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasaları Görünümü 2013-2014 raporunun Nisan 2013 ayısında, belirsizlikler ve finansmana erişimdeki zorlukların devam etmesinin AB ekonomisini zorlamaya devam ettiği, son verilerin endüstriyel üretim ve işsizliğin de, 2013 yılının ilk aylarında ekonominin zayıflamaya devam ettiğini gösterdiği, aynı zamanda Almanya ile Fransa, İspanya ve İtalya’nın performansları arasındaki farkın açılmaya devam ettiği belirtilmektedir.

Raporda, endüstriyel üretim üzerindeki baskı artmaya devam ederken, iç piyasadaki canlanmayı destekleyen en önemli unsur olarak ihraç satışların ön plana çıktığı vurgulanmaktadır.

AB ekonomisi, 2012 yılının son çeyreğinde de küçülme eğilimini sürdürmüş, son çeyrekte AB27’nin GSYH’si % 5, Euro bölgesinin GSYH’si % 0.7 oranında daralmıştır. 2012 yılının tamamında ise, GSYH düşüşü, AB-27 bölgesinde % 0.3, Euro bölgesinde ise % 0.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Son veriler, bölge ülkelerdeki daralmanın hızlanması ve Almanya, Fransa gibi ülkelerin performanslarının düşmesi ile, Euro bölgesinin içerisinde bulunduğu resesyonun, son çeyrekte derinleştiğini göstermektedir. 2013 yılında da, % 0.1 ile küçülmeye devam etmesi beklenen AB ekonomisinin, 2014 yılında % 1.4 ile büyümeye geçeceği tahmin edilmektedir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber