ABD Başkanının Section 232 Kapsamında Alması Söz Konusu Olan Korumacı Tedbirler, Küresel Ticaret Sapmalarına ve Haksız Rekabetin Artmasına Yol Açacaktır Tarih: 21 Şubat 2018

Türkiye ile ABD arasındaki ticarette, demir çelik ve hurda önemli bir yer tutmaktadır. 2016 yılına göre, 2017 yılında bu ürün grubunda ABD ile ticaretinde Türkiye yaklaşık 300 milyon dolar açık vermiştir.

2017 yılında ABD’ye geçen yıla göre borular dahil demir-çelik ihracatımız %22 azalmıştır.

İki ülke arasındaki ticaretin ülkemiz aleyhine geliştiği bir dönemde, yeni bir engelle karşılaşma ihtimalinin Türk çelik ihracatı bakımından tahrip edici sonuçları olacağı açıktır.

Küresel çelik sektöründe kapasite fazlalığı ve bazı ülkelerin dampingli ihracat politikalarıyla küresel ölçekte rekabeti bozan uygulamalarına karşı tedbir almak varken, toptancı bir yaklaşımla yüksek oranlı genel koruma tedbirlerine başvurma yaklaşımı Türk çelik üreticilerinin hak etmedikleri bir engelle karşı karşıya kalmalarına sebep olacaktır.

Bu mahiyette alınacak olan kararın demir çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına, bölgesel yığılmalara, haksız rekabetin artmasına ve dolayısıyla diğer ülkelerin de korumacı tedbirlere yönelmesine yol açması kaçınılmaz olacaktır.

Böyle bir kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırı olacağı değerlendirilmektedir.