ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tarih: 28 Kasım 2016

thumber-1

Merkez Adres : 42. Ada Gardenia Plaza 7/1 Ataşahir – Kadıköy/İSTANBUL
Fabrika Adres : Gemiç Köyü Mevkii Orhangazi / BURSA
Telefon/ Fax (Merkez) : Tel: 0 (216) 455 52 96
Telefon / Fax (Fabrika) : Tel: 0 (224) 280 61 00 – Faks: 0 (224) 280 62 00
E-mail : satis@asilcelik.com.tr
Web : http://www.asilcelik.com.tr

KURULUŞ TARİHİ: 1974

İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ

Çelikhane : 1979

Haddehane-I : 1979 (Büyük kesit)

Haddehane-II : 1980 (Orta kesit)

PERSONEL SAYISI

Çelikhane : 142
Haddehane : 359
Diğer : 404
Toplam : 905
Mavi Yakalı : 639
Beyaz Yakalı : 266

ÜRÜN ÇEŞİT ve STANDARTLARI

Sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, yay çelikleri, otomat çelikleri (kurşunlu, kurşunsuz) alaşımlı ve alaşımsız takım çelikleri, yüzeyi sertleştirilebilen çelikler, borlu çelikler, paslanmaz çelikler ferritik, martensitik), mikro alaşımlı çelikler, rulman çelikleri, talaşlı işlenebilirliğe uygun tüm vasıflı çelikler (Ca veya Pb katkılı)

Kesitler: Y 19-220 mm. K 50-245 mm. Altıköşe 18-67 mm. Lama 50×6 mm.-120×60 mm, Platina

TSE, DIN, SAE, AISI, AFNOR, BS, UNI, GOST, JIS vs.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

60 MW gücünde 70 tonluk 1 adet EAO olmak üzere, toplam 2 adet, 11 MW gücünde pota ocağı, 2 adet vakumda gaz giderme, ingot döküm, sürekli döküm (blum, kütük), büyük kesit ve orta kesit haddehaneleri, büyük kesit ve orta kesit tamamlama hatları, ısıl işlem ve ıslah fırınları, kimya, mekanik testler ve metalografi laboratuvarları.

ESTABLISHMENT: 1974

DATE of START – UP

Steel Plant : 1979

Rolling Mill-I : 1979 (Large Section)

Rolling Mill-II : 1980 (Medium Section)

NUMBER of EMPLOYEES

Steel Plant : 142
Rolling Mill : 359
Others : 404
Total : 905
Blue Collars : 639
White Collars : 266

PRODUCT RANGE and STANDARTS

Quenched and tempered steels, case hardening, free cutting steels, wear resisting steels, boron steels, stainless steels (ferritic, martensitic), micro alloyed steels, alloyed or non-alloyed tool steels, quality steels suitable for machining ( Ca or Pb added)

Cross sections: 19-20 mm rnd, 50-245 mm sq, 18-67 mm hex., 50×6 mm-120×60 mm flats, Platina

TSE, DIN, SAE, AISI, AFNOR, BS, UNI, GOST, JIS etc.

PROCESS TECHNOLOGY

70 tons of capacity with 60 MW powered EAF, 11 MW powered 2 ladle furnace, 2 vacuum degassing, ingot casting, CCM (bloom, billet), large and medium sections mills, large and medium sections conditioning lines, heat treatment and quenching-tempering furnaces, chemical, mechanical testing and metalography laboratories