Avrupa Çelik Günü’nde AB Ülkelerine Açık Mektup Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Günü kapsamında AB’ye üye devletlerin hükümetlerine hitaben oluşturulan açık mektupta, AB’nin mevcut iklim değişikliği önlemlerinin sektör üzerinde yaratabileceği olumsuz sonuçlar ve bu önlemlerin Avrupa çelik endüstrisinin rekabet edebilirliğine zarar verebileceği üzerine vurgu yapıldı.

Avrupa Demir Çelik Endüstrisi Konfederasyonu (EUROFER), 35. Kuruluş Yıldönümünde,  Avrupa Çelik Günü kutlamalarının birincisi, 19 Mayıs 2011 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdi.

Yaklaşık 400 misafirin katıldığı organizasyonda, Avrupa’da yerleşik  kurumların, AB’ye üye devletlerin, AB çelik endüstrisinin  ve diğer sektörlerin temsilcileri hazır bulundu.

Avrupa’da yerleşik kurumların, çelik ve otomotiv endüstrilerinin üst düzey temsilcilerinin katıldığı konferansın sonunda vurgu yapılan husus, “Avrupa’nın geleceğinde çelik endüstrisinin önemi” oldu. Konferans öncesinde, Avrupa çelik endüstrisinin, Avrupa’da ve tüm dünyada yeniliklerin, sürekliliğin, karbon gazı salınım indirimlerinin ve enerji tasarrufunun temellerini oluşturan Avrupa tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlatan “Çelik-Avrupa Malı” isimli film de, bu mesajı destekler nitelikteydi.

Konferans katılımcılarından, AB Endüstri ve Girişim Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, yaptığı konuşmada, Avrupa’nın gelecekteki ekonomisi için çelik endüstrisinin önemine vurgu yaptı. Tajani, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yenileşme ve yenileşme sonucu ortaya çıkan ürünler olmaksızın, pek çok ileri teknoloji ulaşılmaz hale gelecektir. Pek çok insanın düşündüğünün aksine, endüstri – ve tabii ki çelik endüstrisi- bir problem olmaktan ziyade, çözümün önemli bir parçasıdır.”

Endüstrinin rekabet edilebilirliğinin sürdürülebilmesini teminen, Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Plânı kapsamında oluşturulan benchmark değerlerinin gerçekleştirilebilir olması ve yüksek verimlilikle çalışan tesislere mevzuat kaynaklı ek maliyetler getirmemesi gerektiğini belirten Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Üyesi Karl-Heinz Florenz, verimli çalışan tesislerde mevzuat nedeniyle ilave maliyetler oluşturulması durumunda, çelik endüstrisinin, Avrupa Adalet Divanı’na gitmesini anlayabileceğini kaydetti.

Dünyanın üçüncü otomotiv tedarikçisi Magna Europe’un Başkanı Günther Apfalter ise, gelecekte otomotiv endüstrisinde çelik talebinin önemli ölçüde artacağını ifade etti. Apfalter, ayrıca tüm dünyada, yeni teknolojinin kullanılabilirliği ve kabul gören kalite standartlarına özel önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Komisyonun halihazırda AB için dış enerji politikası geliştirmekte olduğunu belirten Komisyon Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Fabrizio Barbaso konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Endüstrinin oluşturacağı net bir enerji politikası çerçevesiyle birlikte yenileme ve teknoloji yatırımları, Avrupa’nın, daha sürdürülebilir, enerji tasarruf eden bir endüstriye geçiş yapmasına ve dünya standartlarında bir çelik endüstrisinin  oluşmasına olanak sağlayacaktır.”

Son olarak, EUROFER Başkanı Wolfgang Eder ise (Voestalpine CEO’su), Avrupa çelik endüstrisinin, gelecekte, enerji, hareket kabiliyeti ve çevre konularında yüzleşebileceği zorluklar için kalıcı çözüm bulma gereksinimine işaret etti.
Ayrıca, Avrupa Çelik Günü kapsamında AB’ye üye devletlerin hükümetlerine hitaben oluşturulan açık mektupta, AB’nin mevcut iklim değişikliği önlemlerinin sektör üzerinde yaratabileceği olumsuz sonuçlar ve bu önlemlerin Avrupa çelik endüstrisinin rekabet edebilirliğine zarar verebileceği üzerine vurgu yapıldı.