Çelik Üretimi Ekim Ayında Rekor Tazeledi Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin ham çelik üretimi Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla %12.3 oranında artışla, 3.08 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında ilk kez 3 milyon ton seviyesine ulaşmış olan ham çelik üretimi, Ekim ayında bu seviyenin %2.9 oranında üzerine çıkarak rekorunu tazelemiş oldu.

Ekim Ayında Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

 

Eki.10

Eyl.11

Eki.11

Ekim 11/10

Ekim11/ Eylül11

EO

2.027

2.175

2.323

14,6

6,8

BOF

721

822

761

5,6

-7,4

TOPLAM

2.747

2.997

3.084

12,3

2,9

Eylül ayına göre, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi % 6.8 oranında artışla, 2.32 milyon tona ulaşırken, BOF yöntemi ile üretim yapan tesislerin ham çelik üretimi % 7.4 oranında düşüşle, 761.000 ton seviyesinde gerçekleşti.

         Ocak-Ekim dönemi itibariyle, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 18.1 oranında (4.32 milyon ton) artışla, 23.83 milyon tondan, 28.14 milyon tona yükseldi. Kütük üretimi % 11.2 oranında artışla, 19.95 milyon tona ulaşırken, slab üretimi % 39.1 oranında artışla, 8.19 milyon tona çıktı. Geçen yılın Ocak-Ekim dönemine kıyasla, kütük üretiminin toplam üretim içerisindeki payı % 75.3’ten % 70.9’a gerilerken, slab üretiminin payı da % 24.7’den % 29.1’e yükseldi.

Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilen 4.32 milyon tonluk üretim artışının % 46.6 oranındaki (2.01 milyon ton) kısmı kütük üretiminde, % 53.4 oranındaki (2.30 milyon ton) kısmı ise, slab üretiminde yaşandı.

Ocak-Ekim Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

 

2009

2010

2010-10 ay

2011-10 ay

%                                           
değişim
(11/10)

Kütük

20.524

21.827

17.940

19.952

11,2

Slab

4.779

7.316

5.886

8.190

39,1

TOPLAM

25.303

29.143

23.826

28.142

18,1

EO

17.741

20.905

16.991

20.812

22,5

BOF

7.562

8.238

6.835

7.330

7,2

         Yılın ilk 10 aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 22.5 oranında artışla, 20.81 milyon tona, BOF yöntemi ile üretim yapan tesislerin üretimleri ise, % 7.2 oranında artışla, 6.84 milyon tondan, 7.33 milyon tona ulaştı. Elektrik ark ocaklı tesislerin toplam ham çelik üretimi içerisindeki ağırlığı ise, % 71.3’ten % 74’e yükseldi.

         Ocak – Ekim döneminde elde edilen toplam 4.32 milyon tonluk üretim artışının, % 88.5 oranındaki (3.82 milyon ton) bölümü elektrik ark ocaklı tesisler, % 11.5 oranındaki  (495.000 ton) bölümü ise, BOF yöntemi ile üretim yapan tesisler tarafından gerçekleştirildi.