ÇELİK ÜRETİMİNE DOĞALGAZ ENGELİ Tarih: 24 Kasım 2016

03 Şubat 2012 tarihi ile üyelerimize ait demir çelik üretim tesislerine, doğalgazda yaşanan sorunlar sonrasında oluşan elektrik enerjisi yetersizliği nedeniyle üretim faaliyetlerini durdurmaları talep edilmiştir.

İhracata dayalı üretim yapan ve önemli bir bölümünün limanlarda gemilerin beklediği tesislerimizde meydana gelen programsız duruşlar, sabit maliyetler ve duruş sebebiyle ortaya çıkan maliyetler yanında gemilere ödenen demoraj nedeniyle de ciddi zararlara yol açmaktadır.

17 Ocak tarihinde de doğalgaz santrallerine gaz arzından kaynaklanan sıkıntılar gerekçe gösterilerek elektrik arzına sınırlama getirildiği bilinmektedir.

Yıllardır enerji sıkıntısının yaşandığı durumlarda ilk akla gelen sektörün çelik sektörü olması, kesintilerin makul bir süreden önce değil, birkaç saat önce programsız yapılması, zararı arttırmakta ve ayrıca bildirimlerin telefonla yapılarak, ısrarlı taleplere rağmen yazıya dökülmesinden imtina edilmesi, keyfi bir görüntüye yol açmaktadır.

Kesinti süresinin asgaride tutulabilmesini teminen, elektrik enerjisi kesintisinin, tüm sektörler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması; kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri belirtilerek, makûl bir süre önce, yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllardır üzerinde konuşulan, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen doğalgaz depolama tesislerinin daha fazla vakit kaybedilmeden kurulması yalnızca çelik sektörümüz açısından değil, Türk sanayisi açısından da hayati önem taşımaktadır.