Çin’in Çelik Endüstrisindeki İvmelenme Sona Eriyor – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından hazırlanan, 2012 yılının Aralık ve 2013 yılının Ocak aylarında, Çin çelik sektörünün durumuna ilişkin raporda, 2011 yılının Aralık ayında % 1.1 oranında artış gösteren Çin’in görünür ham çelik tüketiminin, 2012 yılının Aralık ayında % 5.4 oranında artışla, 53.7 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, ham çelik üretiminin ise, % 7.7 oranında artışla, 57.7 milyon tona ulaştığı bildiriliyor.

2012 yılının tamamında, Çin’in görünür ham çelik tüketiminin % 1.9 oranında artışla, 673.1 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, 2011 yılında % 8 seviyesinden keskin bir şekilde düşüş göstermiş olduğu belirtiliyor.

2012 yılında, ham çelik üretiminin ise, % 3.1 oranında artışla, 716.5 milyon ton seviyesine ulaştığı; Aralık ayında 2.75 milyon ton pik demir, 2.70 milyon ton ham çelik ve 2 milyon ton hadde kapasitesinin devreye girdiği kaydediliyor.

Dış Ticaret

Aralık ayında, nihai mamul ithalatının % 12.8 oranında düşüşle, 1.04 milyon ton, ihracatının % 30.4 oranında artışla, 4.85 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği; böylece, 2011 yılının Aralık ayında 2.53 milyon ton ve 2012 yılının Kasım ayında 4.07 milyon ton seviyesine bulunan net ihracatın, Aralık ayında 3.81 milyon ton olarak kaydedildiği aktarılıyor.

Yarı mamuller de dâhil edildiğinde, Çin’in, Aralık ayındaki net yarı ve nihai mamul ihracatının, 2011 yılının aynı ayındaki 2.48 milyon ton seviyesinden, 3.77 milyon tona çıktığı ve net çelik ihracatının, toplam ham çelik üretiminin % 6.1’ini oluşturduğu; 2012 yıllında, toplam nihai mamul ihracatının % 27’sinin uzun ürünlerden, % 39’unun yassı ürünlerden; yassı ürün ihracatının % 29’unun sıcak ve soğuk hadde, % 21’inin levha ürünlerinden oluştuğu not ediliyor.

2012 yılında, Çin’in en fazla ihracat yaptığı ülkelerin, Güney Kore, AB, NAFTA, Tayland ve Vietnam olduğu, Çin’in toplam ihracatının %41’ini söz konusu 5 ülkeye gerçekleştirdiği; en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, Çin’in toplam ihracatındaki payının ise, % 59 seviyesinde olduğu vurgulanıyor.

Fiyat ve Stoklar

2013 yılının Ocak ayında, Çin çelik fiyat endeksi, Aralık ayındaki 104.92 puan seviyesinden, 107.99 puana yükselirken, dünya çelik fiyat endeksinin, 2.83 puan artışla, 177.96 puan seviyesine ulaştığı; Ocak sonu itibariyle, 25 büyük şehirdeki depolarda bulunan çelik stoklarının, hızlı bir yükselişle, 11.88 milyon tondan 15.49 milyon tona çıktığı açıklanıyor.

Yatırım/Kârlılık

2011 yılının tamamında, % 15.5 oranında artış gösteren demir madenciliği de dahil olmak üzere, çelik sektörüne yönelik yatırımların, 2012 yılında yalnızca % 3 oranında arttığı; 2012 yılında, Çin çelik endüstrisinin toplam kârının % 37.3 oranında azaldığı ve Aralık ayında, Çin çelik endüstrisinin ortalama kârlılığının (vergi öncesi kazançların, toplam gelire oranı), % 1.2 seviyesinde gerçekleştiği dile getiriliyor.

Aralık ayında, Çin’de yerleşik en büyük 10 üreticinin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payının % 42, en büyük 20 üreticinin payının ise, % 58 seviyesinde bulunduğu bilgisi veriliyor.

Hammaddeler

Aralık ayında Çin’in demir cevheri ithalâtının, % 10.7 oranında artışla, 70.94 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği; 2012 yılının tamamında, Çin’in demir cevheri ithalatının % 8.4 oranında artışla, 743.6 milyon tona ulaştığı ifade ediliyor.

Aralık ayında gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalâtının % 79 oranındaki bölümünün, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan yapıldığı; Ocak ayının sonunda, Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının, son 3 yılın en düşük seviyesi olan, 67.8 milyon tona gerilediği bildiriliyor.

Aralık ayında, ortalama demir cevheri ithalât fiyatlarının hızlı bir düşüşle cfr 114 $/ton seviyesine gerilediği, ortalama kok ihraç fiyatının ise, son 2 yılın en düşük seviyesi olan 376 $/ton seviyesinde kaldığı aktarılıyor.

2012 yılının tamamında, Çin’in kok üretiminin, önceki yıla kıyasla % 5.2 oranında artışla, 443 milyon ton seviyesine ulaştığı kaydediliyor.

Ekonomi

2012 yılının son çeyreğinde, % 7.9 oranında büyüyen Çin ekonomisinin 2012 yılının tamamında, % 7.8 oranında büyüme performansı elde ettiği; 2012 yılında, tüketici fiyat endeksindeki artışın % 2.6 seviyesinde bulunduğu vurgulanıyor.

Aralık ayında gerçekleştirilen 199 milyar dolarlık ihracata karşılık, 167 milyar dolar tutarında ithalat yapan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 31 milyar dolar civarında net ihracat gerçekleştirdiği ifade ediliyor.