Çin’in Çelik Üretimindeki Büyümeye Karşılık, Tüketim Azalıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından hazırlanan, 2012 yılının Eylül ve Ekim aylarında, Çin çelik sektörünün durumuna ilişkin raporda, 2011 yılının Eylül ayında % 16.3 oranında artış gösteren Çin’in görünür ham çelik tüketiminin, 2012 yılının aynı ayında % 1.4 oranında düşüşle, 53.7 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, ham çelik üretiminin ise, % 0.6 oranında artışla, 58 milyon tonda kaldığı bildiriliyor.

Rapora göre, 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde, Çin’in görünür ham çelik tüketimi % 0.7 oranında artışla, 510.8 milyon ton, ham çelik üretimi ise, % 1.7 oranında artışla, 542.3 milyon ton seviyesine ulaştı. Ekim ayında 2 milyon ton pik demir, 4.31 milyon ton ham çelik ve 2.7 milyon ton hadde kapasitesi devreye girdi.

Eylül ayında, nihai mamul ithalatı % 9.8 oranında düşüşle, 1.20 milyon ton, ihracatı, % 22.3 oranında artışla, 5.15 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Ağustos ayında 3.04 milyon ton ve 2011 yılının Eylül ayında 2.88 milyon ton seviyesinde bulunan net ihracat, bu yılın Eylül ayında 3.95 milyon tona ulaştı.

Yarı mamuller de dâhil edildiğinde, Çin’in, Eylül ayındaki net yarı ve nihai mamul ihracatı, 2011 yılının aynı ayındaki 2.85 milyon ton seviyesinden, 3.92 milyon tona çıktı ve net çelik ihracatı, toplam ham çelik üretiminin % 5.6’sını oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde, toplam nihai mamul ihracatının % 26.4’ünü uzun ürünler, % 34’ünü yassı ürünler; yassı ürün ihracatının % 30’unu sıcak ve soğuk hadde, % 25’ini levha ürünlerinden oluşturdu.

2012 yılının ilk 9 ayında, Çin’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Güney Kore, AB, NAFTA, Tayland ve Singapur oldu ve Çin’in toplam ihracatının %41’i söz konusu 5 ülkeye gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, Çin’in toplam ihracatındaki payı ise, % 59 seviyesinde gerçekleşti.

Fiyat ve Stoklar

Ekim ayında, Çin çelik fiyat endeksi, Eylül ayındaki seviyesine kıyasla, 4.8 puan artışla, 105.3 puan; dünya çelik fiyat endeksi ise, 4.7 puan düşüşle, 171 puan seviyesine geriledi. Ekim sonu itibariyle, 25 büyük şehirdeki depolarda bulunan çelik stokları, hafif düşüşle, 12.3 milyon tona geriledi.

Yatırım/ Kârlılık

2011 yılının tamamında, % 15.5 oranında artış gösteren demir madenciliği de dahil olmak üzere, çelik sektörüne yönelik yatırımlar, bu yılın ilk 9 aylık döneminde, % 8.2 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında, Çin çelik endüstrisinin toplam kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 68 oranında azaldı.

Çin’de faaliyet gösteren en büyük 77 çelik üreticisinin kârlılığı (vergi öncesi kazançların, toplam gelire oranı), 2012 yılının Eylül ayında % –1.5 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında, Çin’de yerleşik en büyük 10 üreticinin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payı % 39, en büyük 20 üreticinin payı ise, % 53 seviyesinde kaydedildi.

Hammaddeler

Eylül ayında Çin’in demir cevheri ithalâtı, % 7.3 oranında artışla, 65 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise, Çin’in demir cevheri ithalatı % 8.4 oranında artışla, 551 milyon tona ulaştı.

Eylül ayında gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalâtının % 79 oranındaki bölümü, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan yapıldı. Eylül ayının sonunda, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, son 17 ayın en düşük seviyesi olan, 88.5 milyon tona geriledi.

Eylül ayında, ortalama demir cevheri ithalât fiyatları hızlı bir düşüşle cfr 115.8 $/ton seviyesine gerilerken, Ocak-Eylül döneminde, Çin’in kok üretimi, % 3.9 oranında artışla, 332 milyon tona çıktı. Eylül ayında, ortalama kok ihraç fiyatı, 428 $/ton seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi

Yılın ilk çeyreğinde % 8.1 ve ikinci çeyreğinde % 7.6 oranında büyüyen Çin ekonomisi, üçüncü çeyrekte de % 7.4 oranında büyüme gösterdi. Böylece, 2011 yılının tamamında % 9.3 seviyesinde gerçekleşen Çin ekonomisindeki büyüme, bu yılın ilk 3 çeyreğinde % 7.7 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında, tüketici fiyat endeksindeki artış % 2.8 seviyesinde kaldı. Eylül ayında 186 milyar dolarlık ihracata karşılık, 159 milyar dolar tutarında ithalat yapan Çin Halk Cumhuriyeti, 28 milyar dolar civarında net ihracat gerçekleştirmiş bulunuyor.