Çin’in Ocak-Mart Dönemi Çelik Üretimi 174.2 Milyon Tona Ulaştı – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından hazırlanan, 2012 yılının Mart ve Nisan aylarında, Çin çelik sektörünün durumuna ilişkin raporda; 2011 yılında % 6.2 oranında artış gösteren Çin’in görünür ham çelik tüketiminin, 2012 yılının Mart ayında % 3.4 oranında artışla, 55.7 milyon ton, ham çelik üretiminin ise, % 3.9 oranında artışla, bugüne kadar en yüksek aylık üretim miktarı olan 61.9 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

2012 yılının Ocak-Mart döneminde ise, Çin’in görünür ham çelik tüketiminin % 1 oranında artışla, 165.2 milyon ton, ham çelik üretiminin % 2.5 oranında artışla, 174.2 milyon ton seviyesine ulaştığı; Mart ayında 2.5 milyon ton pik demir, 8.4 milyon ton ham çelik ve 9 milyon ton hadde kapasitesinin devreye girdiği bilgilerine yer verildi.

2011 yılında, Hebei bölgesinde, 9.36 milyon ton pik demir ve 16.1 milyon ton ham çelik üretim kapasitesinin kapatıldığı bildirildi.

Dış Ticaret

Mart ayında, nihai mamul ithalatının % 17 oranında düşüşle, 1.27 milyon ton, ihracatının, % 2.5 oranında artışla, 5.03 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği; böylece, Aralık ayında 0.53 milyon ton olan net ihracatın, Ocak ayında 2.81 milyon ton, Şubat ayında 2.17 milyon ton ve Mart ayında 3.76 milyon ton seviyesine çıktığı aktarıldı.

Yarı mamuller de dahil edildiğinde, Çin’in, Mart ayındaki net yarı ve nihai mamul ihracatının, 2011 yılının aynı ayındaki 3.31 milyon ton seviyesinden, 3.72 milyon tona yükseldiği ve net çelik ihracatının, toplam ham çelik üretiminin % 5’ini oluşturduğu kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, toplam nihai mamul ihracatının % 25’inin uzun ürünlerden, % 38’inin yassı ürünlerden; yassı ürün ihracatının % 26’sının, sıcak ve soğuk hadde, % 27’sinin levha ürünlerinden oluştuğu bilgisi verildi.

2012 yılının ilk çeyreğinde, Çin’in en fazla ihracat yaptığı ülkelerin, Güney Kore, AB, NAFTA, Tayland ve Vietnam olduğu ve Çin’in toplam ihracatının %43’ünü söz konusu 5 ülkeye gerçekleştirdiği; en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, Çin’in toplam ihracatındaki payının ise, % 60 seviyesinde olduğu bildirildi.

Fiyat ve Stoklar

Nisan ayında, Çin çelik fiyat endeksinin, Mart ayındaki seviyesine kıyasla, 0.91 puan artışla, 121.52 puan, dünya çelik fiyat endeksinin ise, 2.25 puan artışla, 198.85 puan seviyesine yükseldiği; Nisan sonu itibariyle, 25 büyük şehirdeki depolarda bulunan çelik stoklarının, 1 milyon ton civarında düşüşle, 16.78 milyon ton seviyesine gerilediği kaydedildi.

Yatırım/ Kârlılık

2011 yılının tamamında, % 15.5 oranında artış gösteren demir madenciliği de dahil olmak üzere, çelik sektörüne yönelik yatırımların, bu yılın ilk çeyreğinde, % 10.8 oranında arttığı, yılın ilk çeyreğinde, Çin çelik endüstrisinin 164.1 milyon dolar net zarar açıkladığı aktarıldı.

2011 yılının tamamında, % 2.4 seviyesinde bulunan Çin’de faaliyet gösteren en büyük 77 çelik üreticisinin kârlılığının (vergi öncesi kazançların, toplam gelire oranı), 2012 yılının ilk 2 ayında % -0.5 seviyesinde gerçekleştiği; 2012 yılının ilk çeyreğinde, Baosteel’in % 3.2 ve Hebei Steel’in % 1.6 oranında kâr; aynı dönemde, Ansteel’in % 13.6 ve Shougang’ın % 7 oranında zarar açıkladığı bilgisi verildi.

Mart ayında, Çin’de yerleşik en büyük 10 üreticinin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payının % 39.2, en büyük 20 üreticinin payının ise, % 52.9 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Hammaddeler

Mart ayında Çin’in demir cevheri ithalâtının, % 5.7 oranında artışla, 62.9 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, Ocak-Mart döneminde ise, % 6 oranında artışla, 187.6 milyon tona ulaştığı vurgulandı.

Mart ayında gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalâtının % 80 oranındaki bölümünün, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan yapıldığı ve Nisan ayının sonunda, Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının, 97 milyon ton seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Mart ayında, ortalama demir cevheri ithalât fiyatlarının hafif artışla cfr 138.2 $/ton seviyesine yükseldiği belirtildi.

Ocak-Mart döneminde, Çin’in koklaşabilir kömür üretiminin, % 6.5 oranında artışla, 108 milyon tona çıktığı; Mart ayında, ortalama koklaşabilir taşkömürü ihraç fiyatının, Şubat ayındaki fob 397 $/ton seviyesinden, keskin bir artışla fob 460 $/ton seviyesine yükseldiği ifade edildi.