DÇÜD Başkanı Aslan: “Demir-Çelikte 14 Milyon Ton Kapasite Atıl Kaldı” – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sektör ile işbirliği içerisinde hazırlanan ve önümüzdeki 4 yıllık dönemi kapsayan, “Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından, 26 Aralık 2012 günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yusuf Aslan, toplantının açılışında sektördeki duruma ilişkin bir konuşma yaptı.

Yıllık 40.000 Tondan, Günlük 100.000 Tona Geldik

Demir çelik sektörünün, 2000 yılından sonra hızlı bir büyüme sürecine girdiğini, 2006-2011 döneminde, 28.5 milyon tonluk kapasite artışı sağlayarak, kriz dönemini fırsata dönüştürdüğünü ve 1940’lı yıllardaki yıllık 40.000 tonluk üretimden, bugün günlük 100.000 tonun üzerinde üretim yapabilen bir konuma ulaştığını belirten Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yusuf Aslan, sözkonusu hızlı büyüme sayesinde, sektörün dünya çelik üretim liginde, 2000 yılındaki 17. sıradan 2012 yılında 8. sıraya yükseldiğine dikkat çekti.

Strateji Belgesi’nin Vizyonuna Temel Ürünlerde Ulaştık

2000’li yıllarda gerçekleştirilen kapasite artışlarının, büyük fedakârlıklarla ve devletten hiçbir yardım alınmadan sağlandığına dikkat çeken Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün geldiğimiz noktada Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi’nde gösterilen “Türkiye’nin Demir Çelik ve demirdışı metaller sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin üretim üssü olması” vizyonuna, temel ürünler açısından ulaşılmıştır. Mevcut durum itibariyle, Türkiye, çelik sektöründe bölgenin demir çelik üretim üssü olma hedefi istikametinde sağlam bir zemin oluşturmuştur. Bundan sonraki dönemde, mevcut kapasitelerin en iyi şekilde kullanılması ve yüksek katma değerli ürünler için oluşturulacak yeni kapasiteler için, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün arttırılması hayati önem taşımaktadır”

14 Milyon Ton Kapasitemiz Atıl Kaldı

Çelik sektörünün, 2011 yılına kıyasla önemli ölçüde gerilemiş olmasına rağmen, 2012 yılında % 6 civarında bir büyüme göstererek, dünya çelik sektörünün genel performansının oldukça üzerinde bir başarı elde ettiğini, ancak söz konusu büyümenin, Türkiye’nin şartları ve hedefleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, yeterli bulunmasının mümkün olmadığını belirten Aslan, “2012 yılında gerçekleştirilen 36 milyon tonluk üretime ve dünya ortalamasının üzerindeki üretim artışına rağmen, 14 milyon ton civarındaki kapasitemiz atıl durumda kalmış ve kapasite kullanım oranımız, % 73 gibi son derece düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. 2012 yılında kullanılamayan 14 milyon tonluk kapasitenin, dünyanın en büyük 16. çelik üreticisinin üretiminden daha yüksek bir seviyeyi ifade ettiğini belirtirsek, içerisinde bulunduğumuz durumun önemi net bir şekilde anlaşılacaktır” dedi.

Bayram Yusuf Aslan sözlerini şöyle tamamladı “Türkiye Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi’nin, sektörümüz üzerindeki, diğer rakip ülkelerdeki üreticilerin üzerinde bulunmayan suni yüklerin kaldırılmasına katkı sağlayarak, rekabet gücümüzün arttırılmasında büyük fonksiyon icra edeceğine inanıyoruz. Sektör olarak, biz üzerimize düşeni yerine getirme konusunda yorulmadan çalışıyoruz. Şahsınızda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve başta Sanayi Genel Müdürlüğü olmak üzere, strateji belgesinin hazırlanmasında emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin geleceğinde lokomotif rol oynayacağına inandığımız sektörümüze sahip çıktıkları için, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz”.