Demir Çelik Sektörü Aylık Değerlendirme – Nisan 2012 Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin ham çelik üretimi, doğalgaz arzındaki sıkıntı nedeniyle, elektrik enerjisi kesintileri ile karşılaşılan Şubat ayındaki seviyesine kıyasla, Mart ayında % 13.2 oranında artışla, 3 milyon 127 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Bu yönü ile çelik sektörünün üretimi, Ocak ayındaki rekor seviyesinin yalnızca 6.000 ton gerisinde kalmış oldu. Çelik sektörü üretiminin Ocak ayındaki seviyesinin altında kalmasında, bazı tesislerin bakıma girmiş olması etkili oldu.

Yılın ilk çeyreğinde ise, Türkiye’nin ham çelik üretimi % 13.7 oranında artışla, 7.94 milyon tondan, 9.03 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde, kütük üretimi % 17.5 oranında artarken, kapasitedeki büyümeye rağmen, slab üretimindeki artışın % 4.2 seviyesinde kalması, başta otomotiv sektörü olmak üzere, ağırlıklı bir şekilde yassı ürün kullanan sektörlerin üretimlerindeki düşüşten ve kısmen de, yassı çelik sektöründe ithalat baskısının devam etmesinden kaynaklandı.

Ocak-Mart döneminde, geçici İMMİB verilerine göre, Türkiye’nin toplam demir çelik ürünleri ihracatı miktar bakımından % 10.7 oranında artışla, 5.03 milyon tona, değer bakımından ise, % 11 oranında artışla, 4.32 milyar dolara yükselirken, 2011 yılında % 65 oranında artan yassı ürün ihracatı, 2012 yılının ilk çeyreğinde gerileme eğilimi gösterdi. Ocak-Mart döneminde, en büyük yassı ihraç ürünü konumunda bulunan sıcak hadde yassı mamûl ihracatı % 43 oranında düşüşle, 266.000 tona geriledi. Çelik sektörünün en fazla ihraç ettiği ürünlerden inşaat demiri ihracatı % 30, filmaşin ihracatı % 17 ve profil ihracatı % 16 oranında artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ithalatı % 2.9 oranında gerilerken, sahip olunan ihtiyaç fazlası kapasiteye rağmen, yassı ürün ithalatındaki düşüş ise, % 4.3 gibi sınırlı bir seviyede kaldı.

Nisan ayı başında, Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik paketinde, Türkiye ile AKÇT arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın sınırlayıcı hükümleri sebebiyle, demir çelik sektörüne yönelik herhangi bir teşvik uygulaması yer almadı. Ancak yeni teşvik paketi çerçevesinde, büyük ölçüde ithalat ile karşılanan çelik sektörünün temel girdilerinden demir cevheri, ferro alyaj, koklaşabilir kömür gibi madenlerin yurtiçinde üretimini arttırmaya yönelik yatırımların teşvikten faydalanabileceği anlaşılıyor. Demir çelik sektörünün yeni teşvik paketinden yararlanamaması, özellikle yassı çelik sektöründe, kapasitenin ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye gelmiş olması ve rekabetçi bir arz yapısının oluşması da dikkate alınarak, Dahilde İşleme Rejimi uygulamasında yapılacak revizyonlar ile, dış ticaret açığının kapatılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilebilmesine yönelik ihtiyacı arttırdı.