Dünya Çelik Üretimi, 2011 Yılında Kriz Öncesi Seviyesinin % 12 Üzerine Çıktı – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

2011 yılının son çeyreğinde, Dünya Çelik Birliği’ne üretimlerini bildiren 62 ülkenin toplam ham çelik üretimleri, 354.9 milyon ton ile, 2010 yılının aynı çeyreğindeki 345.5 milyon tonluk üretimin % 2.7 oranında üzerine çıktı. Ancak yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen üretim, 2011 yılının üçüncü çeyreğindeki seviyesinin % 5 altında kaldı.

Mayıs ayında, 130.1 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşan dünya ham çelik üretimi, sonraki aylarda düşüş eğilimi göstererek, Kasım ayı itibariyle 114.9 milyon tona kadar geriledi. Üretimdeki düşüş eğilimi, temel olarak Çin’deki duraklamadan kaynaklanırken, diğer büyük çelik üreticisi ülkelerde üretim artmaya devam etti. Yılın son çeyreğinde ise, Çin hariç dünyanın ham çelik üretimi, hafif düşüşle, 198.8 milyon tondan, 198.2 milyon tona geriledi.

2011 yılının son çeyreğinde, Çin’in ham çelik üretimi, üçüncü çeyreğe kıyasla, % 10.3 oranında, başka bir deyişle 18 milyon ton azaldı. Son çeyrekte, AB’nin ham çelik üretimi, 2010 yılının son çeyreğine kıyasla % 2.2, 2011 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla ise, % 1.6 oranında geriledi.

Son çeyrekte, dikkate değer üretim artışı gösteren ülkeler arasında, Türkiye, Güney Kore, Tayvan, ABD, Meksika ve İtalya üst sıralarda yer aldı.

2011 yılının son çeyreğinde % 72.7 seviyesinde gerçekleşen dünya çelik endüstrisinde kapasite kullanım oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 4.8 puan, ikinci çeyreğe kıyasla ise, 8.9 puan geriledi.

2011 Yılında Kapasite Kullanım Oranı % 78.4

2011 yılında dünya ham çelik üretimi, % 7 oranında artışla, 1 milyar 485 milyon tona ulaştı. 2007 yılındaki kriz öncesi zirvesi ile karşılaştırıldığında, 2011 yılı üretimi % 12.2 oranında artışı ifade etti.

2011 yılında, en güçlü üretim artışları Türkiye (% 17) ve Güney Kore’de (% 16.6) gözlendi.

2011 yılında, ham çelik üretimini % 7.3 oranında artışla, 683.9 milyon tona ulaştıran Çin, dünya ham çelik üretimi içerisindeki payını da, 2010 yılındaki % 44.9’sdan % 46 seviyesine yükseltti.

ABD, % 7.3 oranındaki üretim artışı ile, diğer gelişmiş ülkelerden farklı bir performans gösterdi. 2011 yılında, ABD’nin ham çelik üretimi, 86.4 milyon tona yükselmesine rağmen, kriz öncesi seviyesinin % 87’sinde kaldı.

Üretimini % 2.6 oranında artışla 177.3 milyon tona yükselten AB’de, İtalya ve Polonya’da etkileyici üretim artışları yaşanırken, İspanya’nın üretimi % 5.1 oranında azaldı.

2011 yılında büyük çelik üreticileri arasında, üretimi gerileyen tek ülke, % 1.8 oranındaki düşüş ile Japonya oldu.

2011 yılının tamamında dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, % 78.4 gibi önceki yıllara göre yüksek bir seviyede gerçekleşmesine rağmen, 2007 yılındaki seviyesinin 10 puan gerisinde kaldı.

Çin’in İhracatı Artıyor

2011 yılının üçüncü çeyreğinde, yarı ve nihai mamul ihracat verilerini Dünya Çelik Birliği’ne bildiren 59 ülkenin toplam çelik ürünleri ihracatı, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla % 4.4 artış; 2011 yılının ikinci çeyreğine kıyasla % 7.9 oranında düşüş göstererek, 97.7 milyon ton seviyesinde kaldı.

2011 yılının üçüncü çeyreğinde, 12.5 milyon tonluk ihracatı ile Çin Halk Cumhuriyeti en fazla ihracat yapan ülke oldu.

Çin’in ardından, 10 milyon ton ile Japonya ikinci sırada, 7.5 milyon ton ile Güney Kore üçüncü sırada, 6.9 milyon ton ile Almanya dördüncü, 5.9 milyon ton ile Ukrayna beşinci ve 5.7 milyon ton ile Rusya altıncı sırada yer aldı.

2011 yılının üçüncü çeyreğinde, global toplam çelik ürünleri ithalatı, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla % 0.8 oranında artışla, 75.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte 6.9 milyon tonluk ithalat gerçekleştiren ABD en büyük ithalatçı olurken, ABD’yi 6.1 milyon ton ile Almanya, 5.5 milyon ton ile Güney Kore ve 4.1 milyon ton ile Çin Halk Cumhuriyeti takip etti.

2011 Yılında, Dünya Demir Cevheri Üretimi % 7.8 Oranında Artışla, 1.6 Milyar Ton Oldu

2011 yılının son çeyreğinde, dünya demir cevheri üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, % 8.2 oranında artışla, 422 milyon tona ulaşırken, üçüncü çeyrekte gerçekleştirilen 424 milyon tonluk üretimin gerisinde kaldı.

2011 yılının tamamında, dünya demir cevheri üretimi % 7.8 oranında (116 milyon ton) artışla, 1 milyar 605 milyon tona yükseldi.

2011 yılında, global demir cevheri üretimindeki artışa en fazla katkı yapan ülkeler, Çin ve Avustralya oldu.

2011 yılında, Çin’in demir cevheri üretimi % 17.1 oranında (68 milyon ton) artışla, 464 milyon tona; Avustralya’nın üretimi ise, % 11 oranında (39 milyon ton) artışla, 390 milyon tona ulaştı.

2011 yılında Vale’nin üretimi % 4.8 oranında artışla, 322.6 milyon tona yükselirken, Hindistan’ın üretimi % 8.5 oranında düşüşle, 191 milyon tonda kaldı.

2011 yılında, Çin, AB-27, Japonya ve Kore’nin toplam demir cevheri ithalatı, % 8.4 oranında (77.3 milyon ton) artışla, 1 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Anılan ülkelerin 1 milyar tonluk ithalatının, 687 milyon tonluk bölümü Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirildi. Çin’in sözkonusu 4 bölgenin ithalat artışındaki payı, % 87.5 seviyesine yükseldi.

2011 yılında, Güney Kore’nin demir cevheri ithalatı % 22.3 oranında artışla, 65 milyon tona; AB’nin ithalatı % 3.2 oranında artışla, 119 milyon tona ve Japonya’nın ithalatı % 4.3 oranında artışla, 129 milyon tona yükseldi.