Dünya Çelik Üretiminde EAO’ların Payı % 29.3 Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), 2012 yılı dünya çelik istatistiklerinin yer aldığı “Dünya Çelik İstatistikleri 2013” rapora göre, 2012 yılında gerçekleştirilen 1 milyar 547 milyon tonluk ham çelik üretiminin % 69.6 oranındaki kısmı yüksek fırın teknolojisi ile üretim yapan tesislerde, % 29.3’ü elektrik ark ocaklı tesislerde ve % 1.1’i siemens martin fırınlarında gerçekleştirildi. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretim içerisindeki payı, Çin’de % 10.1, Japonya’da % 23.2, ABD’de % 59.1, Hindistan’da % 67.5, Rusya’da % 27, Güney Kore’de % 37.6, Almanya’da % 32.3 ve Türkiye’de % 74 seviyesinde gerçekleşti.

Çin, Dünya Çelik Üretimi ve Tüketiminin % 46’sını Gerçekleştiriyor

Raporda yer alan verilere göre, dünya ham çelik üretiminin 905 milyon tondan, 1 miyar 547 milyon tona yükseldiği 2002-2012 döneminde, toplam dünya ham çelik üretiminde, Çin’in payı % 20.1’den % 46.3’e ve Çin dışında kalan Asya’nın payı % 11.6’edan % 12.2’ye yükselirken, AB27’nin payı % 20.8’den % 10.9’a, NAFTA’nın payı % 13.4’ten % 7.8’e, BDT’nin payı % 11.2’den % 7.8’e, Japonya’nın payı % 11.9’dsan % 6.9’a geriledi.

Dünya görünür nihai çelik ürünleri tüketiminin 822 milyon tondan, 1 milyar 413 milyon tona yükseldiği 2002-2012 döneminde, toplam dünya çelik tüketiminde Çin’in payı % 23.3’ten % 45.7’ye yükselirken, AB27’nin payı % 19.3’ten % 9.9’a, NAFTA’nın payı % 16.7’den % 9.3’e, Çin dışındaki Asya’nın payı % 16.6’dan % 14.9’a ve Japonya’nın payı % 8.7’den % 4.5’e düştü. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber