Dünya Ticaret Örgütü 2011-2012 Raporu Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 2011-2012 yıllarına ilişkin raporunda;

  • Dünya ticaret hacminin büyüme hızının 2011 yılında, 2010 yılında elde edilen % 13.8 oranındaki büyümenin ardından keskin bir düşüş göstererek % 5 seviyesine gerilediği, 2012 yılındaki büyümenin % 3.7 civarında kalmasının beklendiği, söz konusu % 3.7’lik büyümenin son 20 yılın en düşük seviyesi olacağı,
  • AB bölgesindeki ekonomik krizin yanı sıra, Japonya’daki tsunami ve Tayland’da meydana gelen sel baskınlarının, global ekonomiyi ve ticareti olumsuz yönde etkilediği, tüm bu olumsuz doğa koşullarının üzerine 2011 yılının en önemli olaylarından biri olan Arap Baharı’nın, Ortadoğu ve Afrika’daki ticareti durma noktasına getirdiği, Mısır ve Tunus gibi ülkelerin piyasadan çıkmalarının ardından, Libya’nın petrol ihracatını durdurması ile Afrika’nın toplam ihracatının % 8 oranında gerilediği,
  • Dünya Ticaret Örgütü’nün siyasi sorunların olduğu bölgelerdeki ticareti canlandırmak adına üyelerini söz konusu ülkeler ile yeniden faaliyete geçmeleri için davet ettiği,
  • 2009 yılındaki ekonomik krizin ardından, tüm dünya ülkelerinin ortalama ihracatının ve büyüme oranlarının gerilediği, 2010 yılında kriz etkilerinden çıkılması ile birlikte, ticaret hacminin yeniden yukarı yönlü değişim gösterdiği,
  • Geçen yıldan itibaren başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, dünya çapında yaşanan ekonomik daralma ile, global ticaretin zayıfladığı ve ancak 2012 yılı itibariyle ticaretin yeniden ivme kazanmasının beklendiği,
  • 2011 yılında; Asya ülkelerinin ihracatının yıllık % 18 artışla 5.53 trilyon dolara ulaşarak, dünya genelinin % 31’ine sahip olduğu, söz konusu ülkelerin ithalatının ise % 23 artışla 5.57 trilyon dolara ulaştığı ve bölgenin dünya pazarının % 31’ini oluşturduğu,
  • Ekonomik krizin en etkili hissedildiği Avrupa kıtasının 2011 yılı ihracatının yıllık % 17 artışla 6.6 trilyon dolara ulaşırken, dünya genelinin % 37’sini oluşturduğu, Avrupa’nın 2011 ithalatı ise bir önceki yıla kıyasla % 17 artışla 6.85 trilyon dolar seviyesine ulaştığı ve toplam pazarın % 38’ini teşkil ettiği,
  • 2011 yılında yıllık ihracatını % 19 oranında artıran Türkiye’nin 135 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği, söz konusu ihracatın toplam pazarın % 0.9’una denk geldiği,
  • İhracatın yanı sıra, Türkiye’nin ithalatının da geçen yıl önemli artış kaydettiği, 2011 yılında % 30 oranında artan Türkiye’nin ithalatının, 241 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve toplam pazarın % 3’ünü oluşturduğu, hususlarına yer vilmiş bulunmaktadır.