Ekonomik Durgunluğa Rağmen, Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimindeki Artış Sürüyor Tarih: 24 Kasım 2016

Haziran başındaki seçimlerden bu yana Türkiye’de siyasi istikrarsızlığın devam etmesine ve bu durumun ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesine rağmen, Türkiye’nin nihai mamul üretimi ve tüketimindeki artış devam etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3.5 artışla 24.78 milyon tona ulaştı. Bahse konu dönemde, uzun mamul üretimi % 1.6 artışla 17.67 milyon tona, yassı mamul üretimi de % 8.3 artışla 7.1 milyon tona ulaştı. Toplam nihai mamul üretiminin % 71.3’ünü uzun mamuller, % 28.7’sini de yassı mamuller oluşturdu.

Yılın ilk 8 ayında Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi % 13.6 artışla 22.93 milyon tona ulaşırken, uzun mamul tüketimi % 8.4 artışla 11.81 milyon tona, yassı mamul tüketimi de % 19.7 artışla 11.13 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde toplam nihai mamul tüketiminden % 51.5 uzun mamuller, % 48.5 de yassı mamuller pay aldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 01 Ekim 2015