En Büyük Çelik Üreticileri Listesinde Ham Çelik Üretimini En Fazla Artıran Ülke Türkiye Tarih: 24 Kasım 2016

Euro bölgesindeki borç krizinin etkisi ile yassı çelik üretimindeki daralmaya karşın, Türk çelik endüstrisi, alternatif ihraç pazarlarına yönelme becerisini göstererek istikrarlı büyümesini sürdürebildi. Dünya Çelik Derneği (worldsteel) verilerine göre, yılın ilk 10 aylık dönemi içerisinde, en büyük 10 çelik üreticisi ülke arasında ham çelik üretimini en fazla artıran ülke Türkiye oldu.

Yılın ilk 10 aylık döneminde, ham çelik üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 6.7 oranında artışla 30 milyon ton seviyesini geride bırakmayı başarabilen Türkiye, en büyük sekizinci çelik üreticisi unvanını sağlamlaştırıyor. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklarının ham çelik üretimi, yıllık bazda % 7.6 artışla 22.4 milyon tona yükselirken, entegre tesislerin üretimi % 4.2 artışla 7.6 milyon tonu geride bıraktı.

10 aylık dönem içerisinde, Türkiye’nin kütük üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 13.4 oranında artışla 22.6 milyon ton seviyesine ulaştı. Ancak global yassı çelik piyasalarındaki daralmanın yanında ithalat baskısının da etkisi ile, Türkiye’nin söz konusu dönemdeki slab üretimi % 9.5 düşüşle 7.4 milyon ton seviyesine geriledi.

Söz konusu 10 aylık dönem içerisinde, dünyanın toplam ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 0.7 oranında artışla 1,276 milyar ton seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin, 10 aylık dönemde ham çelik üretimini % 2.1 artışla 602.2 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönem içerisinde, Japonya’nın ham çelik üretimi % 0.4 düşüşle 90.1 milyon tona, ABD’nin % 4.2 artışla 74.8 milyon tona, Hindistan’ın % 3.8 artışla 63.6 milyon tona, Rusya’nın % 5.1 artışla 60.2 milyon tona, Güney Kore’nin % 2.2 artışla 57.9 milyon tona ulaştı.

Avrupa bölgesinde Türkiye’nin üst sırasında yer alan Almanya’nın 10 aylık dönemdeki ham çelik üretimi % 4.4 oranında düşüşle 36.1 milyon tona gerilerken, Türkiye’nin arkasında bulunan Brezilya’nın ham çelik üretimi % 1.8 düşüşle 29.2 milyon tona ve Türkiye’nin bölgedeki önemli rakiplerinden Ukrayna’nın ham çelik üretimi de geçen yıla göre % 5.7 düşüşle 27.9 milyon ton seviyesine geriledi.

Türkiye Ekim Ayında Zayıflayan Grafiği ile Dünya Sıralamasında Bir Basamak Geriledi

Türkiye’nin Ekim ayı ham çelik üretiminde, yılın aynı dönemine göre % 6.9, Eylül ayına göre de % 5.9 oranında düşüş yaşanmasında, 6 günlük bayram tatilinin de etkide bulunduğu değerlendiriliyor.

Toplam 2.87 milyon tonluk ham çelik üretiminin gerçekleştirildiği Ekim ayında, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 12.8, bir önceki aya kıyasla ise, % 10.9 düşüşle 2 milyon ton seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Entegre tesislerin Ekim ayı ham çelik üretimi ise, yıllık bazda % 11.2, aylık bazda % 8.8 artışla 846.000 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında dünyanın toplam ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 1.3 oranında artış göstererek 126.1 milyon ton seviyesini geride bıraktı.

Ekim ayı içerisinde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda % 6 artışla 59 milyon ton seviyesine ulaştı. Söz konusu dönem içerisinde, Japonya’nın üretimi % 6 düşüşle 8.8 milyon tona, ABD’nin üretimi % 3.3 düşüşle 6.9 milyon tona geriledi. Hindistan’ın Ekim ayındaki ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre % 5.7 artışla 6.5 milyon tona ulaşırken, Rusya’nın üretimi de % 12 gibi dikkat çekici bir oranda artış göstererek 6.4 milyon ton seviyesini geride bıraktı. Ekim ayında, Almanya’nın ham çelik üretimi, yıllık bazda % 0.3 artışla 3.7 milyon tona yaklaşırken, Brezilya’nın üretimi de % 7.7 oranında artışla 3.1 milyon tona ulaştı. Türkiye’nin önemli rakiplerinden olan Ukrayna’nın ham çelik üretimindeki azalma eğilimi Ekim ayında da devam etti ve % 8.5 oranında düşüşle 2.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

2011- 2012 Ocak-Ekim Dönemi Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması (1000 Ton)

2012

2011

% değişim-12/11

1.

Çin

602.225

589.775

2,1

2.

Japnya

90.165

90.501

-0,4

3.

ABD

74.866

71.881

4,2

4.

Hindistan

63.632

61.291

3,8

5.

Rusya

60.217

57.290

5,1

6.

Güney Kore

57.950

56.724

2,2

7.

Almanya

36.138

37.811

-4,4

8.

Türkiye

30.037

28.142

6,7

9.

Brezilya

29.230

29.770

-1,8

10.

Ukrayna

27.924

29.605

-5,7

11.

İtalya

23.266

24.137

-3,6

12.

Tayvan

17.037

19.201

-11,3

13.

Meksika

15.034

15.211

-1,2

14.

Fransa

13.364

13.325

0,3

15.

İren

12.052

10.936

10,2

 

Toplam

1.276.697

1.267.809

0,7

2011- 2012 Ekim Ayı Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması*(1000 Ton)

2012

2011

% değişim

1.

Çin

59.096

55.739

6,0

2.

Japonya

8.841

9.479

-6,7

3.

ABD

6.918

7.156

-3,3

4.

Hindistan

6.510

6.157

5,7

5.

Rusya

6.440

5.752

12,0

6.

Güney Kore

5.790

6.087

-4,9

7.

Almanya

3.695

3.683

0,3

8.

Brezilya

3.154

2.928

7,7

9.

Türkiye

2.872

3.084

-6,9

10.

Ukrayna

2.800

3.059

-8,5

11.

İtalya

2.440

2.725

-10,4

12.

Meksika

1.600

1.542

3,8

13.

Tayvan

1.490

2.002

-25,6

14.

Fransa

1.310

1.412

-7,2

15.

İran

1.166

1.025

13,8

 

Toplam

126.145

124.552

1,3