Eurofer, Çelik Eylem Plânı’nı Memnuniyetle Karşıladı Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer), 11 Haziran 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Avrupa’da daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir çelik endüstrisi oluşturmayı hedefleyen Eylem Planı”nı memnuniyetle karşıladı. Eurofer Genel Direktörü Gordon Moffat tarafından Eylem Planı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Eylem Planı iyi bir başlangıç noktası, ancak sektörümüzün plan içerisinde yer alan eylemlerden ciddi anlamda qyararlanmaya başlayabilmesi için, yapılması gereken çok şey var” ifadelerine yer verildi.

Pek çok farklı konunun yanında, Eylem Plânı enerji ve enerji verimliliğine özel bir önem veriyor ve bu alanda sürdürülebilir gelişime imkân sağlayan bir yasal çerçeve oluşturulması, plânın merkezindeki eylemler arasında yer alıyor. Eylem Plânı’nda, AB Emisyon Ticareti Planı’nın elektrik enerjisi maliyetleri üzerindeki etkilerinin araştırılması öngörülüyor. Bunun yanında, elektrik enerjisi maliyetlerini arttıran diğer vergi ve harçların derinlemesine incelenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede üye devletlerin enerji yoğun endüstrilerde yenilenebilir enerji ve şebeke giderlerini azaltmaları veya tamamen kaldırmaları hedefleniyor. Bunların plan içerisinde yer alan pozitif sinyaller olduğuna dikkat çeken Moffat, belgede 2020 sonrası dönem için iklim değişikliği konusunun somut bir şekilde ele alınmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu açıkladı.

AB Çelik Eylem Planı’nda, ticari politikalar da önemli bir rol oynuyor. Uygulamaya aktarılan kısa vadeli önlemler arasında, diğerlerine kıyasla daha fazla arz kesintisi riski ile karşı karşıya bulunan AB Komisyonu’nun kritik hammaddeler listesine koklaşabilir kömürün dahil edilmesi ve hurda piyasalarının yakın takibinin sağlanması gibi önlemler de bulunuyor.

Plânda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine (AR-GE), daha temiz, kaynak ve enerji verimliliğine sahip teknolojilere yönelik pilot proje ve uygulamalara odaklanıyor. Ayrıca, AB Komisyonu’nun, sadece AR-GE safhasını desteklemek yerine, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve denenmesi çalışmalarına daha fazla mali destekle odaklanması bekleniyor.

İstihdam ile ilgili olarak, AB Komisyonu, düzenlemelerin sosyal boyutlarını hafifletmek amacı ile, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Globalleşme Fonu gibi pek çok politika enstrümanını harekete geçirmeyi planlıyor. Bunları yaparken, sektörde genç istihdamın arttırılmasını da teşvik ediyor.

Eurofer, Çelik Eylem Planı’na Avrupa mevzuatında kapsamlı bir şekilde değinilmesinden memnuniyet duyuyor. Eurofer, plan içerisinde yer alan farklı amaçlara yönelik eylemlerin, AB çelik endüstrisinin global düzeyde yatırım, inovasyon ve rekabet etme kabiliyetini arttıracağına inanıyor.

Komisyon, Eylem Planı ile ilgili olarak, yılda bir defa toplanması öngörülen Avrupa diyalog platformunu oluşturacak Üst Düzey Çelik Grubu kurmayı ve plânın uygulanmasını takip etmeyi hedefliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber