Global Çelik Endüstrisi Küresel Ekonomiye Paralel Hareket Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya ekonomi piyasalarında yaşanan daralmaya paralel olarak, global çelik sektörünün de zayıfladığı, firmaların arz talep dengesini sağlamak için üretimlerinde azalmaya gittikleri ve çelik endüstrisindeki en büyük darbelerin uluslararası oyuncu konumundaki firmalarda yaşandığı bildiriliyor.

2011 yılının genelinde global çelik sektöründe 493 milyon tonluk kapasite fazlasının yaşandığı, firmaların talepteki daralmanın yanı sıra artan girdi maliyetleri nedeniyle kar marjlarının zayıfladığı ve sektörün önlem almaya mecbur kaldığı bilgisi veriliyor.

Uluslararası çelik piyasasındaki daralmaya paralel olarak hammadde maliyetlerinin son dönemlerde azalma eğilimine girdiği ve başta Türkiye olmak üzere önemli hurda alıcılarının fiyatları yakından takip ettikleri ifade ediliyor.