Haziran Ayında İhracattan 331 Bin Ton Daha Fazla Çelik Ürünü İthal Edildi Tarih: 24 Kasım 2016

Türk çelik sektörünün dış ticaret verilerindeki kötü gidişat, Haziran ayında da çarpıcı bir şekilde devam etti. Haziran ayında Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından % 43.9 artışla 1.66 milyon tona, değer bakımından ise % 7.6 artışla 1.08 milyar dolara ulaştı. Çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranındaki gerileme eğiliminin devam etmesi sonucunda, Haziran ayındaki oran 31 puan düşüş göstererek % 92 oldu.
Haziran ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık % 58 artışla 163 bin tona, blum ithalatı % 4.9 artışla 176 bin tona, slab ithalatı % 328.2 artışla 361 bin tona, yassı mamul ithalatı % 15.5 artışla 699 bin tona, uzun mamul ithalatı % 32.4 artışla 173 bin tona ve boru ithalatı % 55.8 artışla 47 bin tona ulaştı.
Haziran’da Türkiye’nin çelik ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 4.4 düşüşle 1.33 milyon tona, değer bakımından % 19.2 düşüşle 998 milyon dolara geriledi. Böylece Haziran ayında çelik ithalatı, ihracatı miktar bakımından 331 bin ton, değer bakımından 83 milyon dolar geride bıraktı.
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında 2 bin tonun gerisinde kalan kütük ihracatı, bu Haziran’da 27 bin tona, blum ihracatı da 12 bin tona ulaşırken, yassı çelik ihracatı % 15.7 düşüşle 210 bin tona, uzun mamul ihracatı % 11.6 düşüşle 755 bin tona geriledi. Söz konusu dönemde slab ihracatı yapılmazken, boru ihracatı yıllık % 29.1 artışla 163 bin tona ulaştı.