İSDEMİR’DEKİ GREV KİME YARIYOR? Tarih: 24 Kasım 2016

İsdemir’deki 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri grevle sonuçlandı. İsdemir Genel Müdürü Sayın Recep Özhan tarafından yapılan açıklamada;

· 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında, işveren tarafı olarak; MESS ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan sözleşmede kararlaştırılan miktarda zam teklif edildiği,

· Buna karşılık Çelik İş Sendikası’nın % 78 oranında artış talep ettiği,

· Çelik İş Sendikası tarafından son teklif olarak % 51 oranında artışın gündeme getirildiği,

· Bu oranda bir zammın verilmesinin, şirketin finansal ve mali yapısı, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve çelik sektöründeki realiteler göz önüne alındığında mümkün olmadığı,

· Halen İsdemir’in ödemekte olduğu ücretlerin,

Yörede aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerden % 99,

MESS’in zamdan sonraki ücret seviyelerinden % 85,

Benzer entegre tesislerdeki ücretlerden % 55

oranında daha yüksek olduğu,

· Sonuç olarak, İsdemir tarafından verilen mevcut işçi ücretlerinin, emsallerinin çok üzerinde olduğu,

· Ayrıca, aylık ücretli personele, 2013 yılı için uygulanan 1 yıllık ortalama ücret zammının ise, % 5 olarak gerçekleştiği,

· Devlet memurlarına, 2013 yılı birinci altı ay için yapılan ücret artışının yaklaşık % 4; ikinci altı ay için yaklaşık % 3 oranında gerçekleştiği,

· Çelik İş Sendikası’nın teklifinin kabul edilmesinin, mevcut ekonomik konjonktür ve demir çelik sektöründe yaşanan küresel krizin etkilerinin halen bitmediği bir dönemde, şirketin rekabet gücünü yitirmesine yol açacak nitelikte olduğu,

· Şirketin 3 milyar doları aşan, Türkiye tarihinin en büyük ağır sanayi yatırımını tamamlama safhasına geldiği ve ciddi bir borç yükünü taşıdığı,

hususlarına vurgu yapılıyor.

2012 yılında 4.6 milyon tonluk ham çelik üretimi ile Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi konumuna ulaşan İsdemir, 2013 yılının ilk yarısında ise gerçekleştirdiği 2.5 milyon tonluk üretim ile Türkiye’de en fazla ham çelik üretimi yapan kuruluşu konumunu sürdürüyor. İsdemir’in üretimi, aynı bölgede faaliyet gösteren hizmet ve girdi aldığı kuruluşlar ile Erdemir için hayati önem taşıyor. Sadece Erdemir’e verilen aylık 50.000 tonluk slabın, İsdemir’deki grev nedeniyle tedarik edilememesi dahi, ya Erdemir’in üretimini kısması yada slab ihtiyacını ithalatla karşılaması sonucunu doğuracak etkileri ile, ekonomiye ciddi yükler getirecek mahiyet taşıyor.

Diğer taraftan, 2012 yılında İsdemir’in 1 milyar 12 milyon dolar tutarında katma değer yarattığı, buna karşılık yalnızca 29 milyon TL kâr edebildiği biliniyor. Yüz binlerce kişinin ortak olduğu bir yapının gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık yatırıma ve 2012 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar dolar tutarındaki katma değere karşılık, yalnızca 29 milyon TL tutarında kâr edebildiği ve söz konusu yatırımı nedeniyle halen 2 milyar dolar civarında borçlu olduğu bir ortamda, ücretler genel seviyesi itibariyle iyi durumda bulunduğu halde, içinde bulunduğu şartlar ve enflasyon oranları ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak taleplerde bulunularak, İsdemir’in âdeta zorla greve götürülmesi yadırganıyor.

İsdemir çalışanlarının, son tahlilde, üretmeden, kazanmadan, dağıtmanın mümkün olmadığı ve şirketlerinin geleceğini zora sokacak tavır alışların, çalışanların ücretlerine olumsuz bir şekilde yansımasının kaçınılmaz olduğu hususunu dikkate alacakları ümit ediliyor. Bu açıdan, Türk çelik sektörünün en güzide kuruluşlarından birisinin üretim yapamaz duruma getirilmesi üzüntüyle karşılanıyor. Bu durumda, söz konusu grevin kime yarayacağı ve hangi amaçlara hizmet edeceği sorusu ortaya çıkıyor. Esasen ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunan, yılın ilk yarısı itibariyle üretimi % 2.9 oranında, ihracatı % 0.5 oranında gerileyen çelik sektörümüzdeki olumsuzlukların daha da kötüleşmemesi için, İsdemir’deki grevin bir an önce sağduyunun hâkim olacağı ve Türk ekonomisine ciddi zararlar vermeyecek bir çerçevede sonuçlandırılacağı ümit ediliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber