İthal Kömürde Ek Vergi Uygulama Sınırı 70 Dolara Yükseldi Tarih: 24 Kasım 2016

Bakanlar Kurulu’nun, Resmi Gazete’nin 3 Ekim tarihli sayısında yayımlanan kararına göre, ithal kömür için uygulanmakta olan ton başına 15 $ tutarındaki vergi bundan böyle kömür fiyatlarının 70 doları aştığı durumlarda uygulanmayacak.

Buna göre, kömürün fiyatının 70 $ ve üstü seviyelerde gerçekleştiği durumlarda, ek mali yükümlülük sözkonusu olmayacak. 70 $’ın altındaki fiyatlarda ise, sözkonusu fiyatlar ile 70 $ arasındaki fark,  elektrik enerjisi üretmek üzere kömür ithal eden yükümlüden tahsil edilecek.

Mevcut durum itibariyle, kömür fiyatlarının 70-71 $/ton civarında seyrediyor olması sebebiyle, Ağustos ayında çıkarılan kararname ile tahsiline başlanan ton başına 15 $ tutarındaki vergi uygulanmayacak gibi görünüyor ise de, kömür fiyatlarının son 1 yıl içerisinde 40-45 $/ton seviyelerinde seyrettiği dikkate alındığında, sanayicinin üzerindeki riskin 30 $/ton seviyesine kadar çıkması ihtimal dahilinde görünüyor.

Sözkonusu kararın yerli kömür üretim ve tüketimini teşvik amacıyla alındığı biliniyor. Ancak  yurtiçi kömür için son ihalelerin ton başına 40 $ seviyelerinde sonuçlandırıldığı hususu gözardı edilerek, ton başına 70 $ gibi suni bir seviyenin belirlenmiş olması yadırganıyor.

İthal kömür tüketerek elektrik enerjisi üreten santrallerin, düşük kalorili yerli kömürü kullanmalarının teknolojik yönden mümkün olmaması sebebiyle, kömür fiyatlarını suni olarak yükseltecek uygulamaların, girdi maliyetlerini artırarak, enerji fiyatlarının da artmasına ve kömür kullanarak enerji üreten santrallerin ciddi zararlar ile karşı karşıya kalmalarına  yol açması kaçınılmaz görünüyor.

Bu yönüyle, sözkonusu yüksek kalori değerlerine sahip kömürün, Türkiye’de yeterince üretilmediği hususu da gözönünde bulundurularak, yerli kömür kullanımı artırılmak isteniyorsa, ithalata vergi getirmek yerine, yerli kömür üretim ve tüketiminin teşvik edimesinin, en azından 70 $ olarak belirlenmiş olan limitin, daha makul seviyelere indirilmesinin uygun bir yöntem olacağı değerlendiriliyor.