Kanada: Erdemir Ticari Prensipler Doğrultusunda, Kâr Odaklı Hareket Etmiştir Tarih: 24 Kasım 2016

Kanada tarafından Türkiye menşeli OCTG borusu ithalatına karşı yürütülmekte olan AD ve CVD soruşturmalarına ilişkin ön karar yayınlandı. Ön kararla, CVD soruşturması kapatılırken, AD soruşturmasında geçici önlem uygulanmasına hükmedilmişti.
Ön kararda, “Kayıtlara giren ve Erdemir, OYAK ve Türk Hükümeti ile doğrulanmış bulunan mevcut veriler, Erdemir’in, kâr odaklı bir çelik firmasının tutumuna uygun olarak, ticari prensipler doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ve hissedarlarına sorumlu tutum sergilediğini ortaya koymaktadır. OYAK özel bir emeklilik fonu olarak faaliyet göstermekte, devletten operasyonel fon desteği almamaktadır. OYAK, emekli olan üyelerine emeklilik maaşı verebilmek için, gelir yaratmak üzere kurulmuştur. OYAK, gelirlerini üyelerinin aidatlarından ve yatırımlarından elde etmektedir. Kanıtlar, OYAK’ın herhangi bir kamu hizmeti sunmadığını ve Erdemir’i normal ticari faaliyetlere uygun olmayan bir yönde işletmediğini ortaya koymaktadır. Önceki bulgulara ilave olarak, mevcut veriler işbirlikçi ihracatçı konumunda bulunan Borusan’ın, Erdemir/İsdemir’den sıcak haddelenmiş sac satın alarak herhangi bir ölçülebilir menfaat sağlamadığını göstermektedir. Bu da, mevcut verilerin, Borusan’ın soruşturma süreci içerisinde soruşturma kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullandığı sıcak haddelenmiş sacın Erdemir/İsdemir’den tedariğinde tercihli fiyat aldığı yönünde kanıt içermediğini ortaya koymaktadır” denildi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 24 Aralık 2014