Karabük’te Demir Çelik Atağı Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin kadim demir-çelik şehri Karabük, 2’nci demir çe­lik hamlesi gerçekleştiriyor. 1995 yılında Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nın (Kardemir) özelleştirilmesinden sonra başlayan sü­reçte atılıma geçen kentte, Kardemir’in yanı sıra 34 haddehane, 6 soğuk çekme tesisi bulunuyor. Bu yılki hedefi 1.7 milyon ton çelik üretmek olan Kardemir, yeni yatırımları ile birlikte 2016 yılma gelindiğinde bu kapasiteyi 3.4 milyon ton seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Kentteki yıllık toplam kurulu kapasite ise, Kar­demir ile birlikte 3.4 milyon ton civarında. Bunun fiili üretime dönmüş hali ise, 2.5 milyon ton. Kardemir dışındaki tesislerin top­lam teorik kapasiteleri de, 2 milyon ton civarında. Bu kapasite­nin fiili üretime dönmüş miktarı da 1.2 milyon ton civarında. Kar­demir kentte 5 bin kişiye istihdam sağlarken, diğer tesislerin top­lam rakamı 2 bin isçi civarında. Böylece, kentte 7 bin kişi direk olarak geçimini demir-çelik sektöründen sağlıyor. Bir dönem ba­tar gözüyle bakılan sektör ivme kazanırken, kentteki diğer pro­jeler de bu ivmeyi destekler nitelikte. Karabüklü sanayici ve işa­damı uzun bir süredir Filyos Projesi kapsamında kente 25 mil­yon ton kapasitesine sahip bir limanın yapılmasını bekliyor. Si­yasilerin karan beklenirken, Kardemir ise kendilerine görev ve­rilmesi halinde Filyos Limanı Projesi’ni 150 milyon dolara mal edeceklerini ve 12 milyon ton kapasite ile 2 yılda tamamlaya­caklarını belirtiyorlar.

Karabüklü demir çeliğin gücüne turizm heyecanım da ek­lemeyi istiyor. Safranbolu’nun turizm potansiyelinin hafife alınmamasını isteyen kentteki yetkililer, turizm konusunda da proje geliştirilmesi taraftarı. Garanti Bankası ile DÜNYA Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği Garanti Anadolu Sohbetleri 10’uncu yılını kutladığı şu günlerde 81’inci toplantısını Ka­rabük’te gerçekleştirdi. 10. yaşını kutlayan Garanti Anado­lu Sohbetleri’nin 81. toplantısını, Karabük’te gerçekleştirdi. DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın yönetti­ği toplantıda, Karabük ekonomisinin gelişme alanları, uzman konuklar rehberliğinde masaya yatırıldı.

Veysel Yayan: Çelik Sektöründe En Hızlı Artısı Türkiye Gösterdi

Toplantıda Karabük’ün sembolü haline gelen demir-çelik sektöründe rekabet stratejileri geliştirilmesi ve ge­leceğe dönük vizyon belirlenmesi konusunu, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Vey­sel Yayan değerlendirdi.

"Karabük artık kabuk değiş­tirerek çıtasını yükseltiyor. Öncelikle çelik sektörü ile il­gili değerlendirme yapabilmek için dünya çelik sektö­rünün durumuna göz atmakta fayda var" diyen Yayan, "Dünya çelik sektörünün 2000 yılında üretim kapasi­tesi 1 milyar ton civarındayken, bu yılının ilk yarısında rakam 2 milyar tona çıktı. Yani yüzde 100 oranında bir kapasite artışı söz konusu. Bu durum istihdam oranında da artışın olduğunu gösteriyor. Küresel çapta sektör­de ciddi bir artış söz konusu.

Demir çelik sektörümde dünyada şuan 640 milyon ton kapasite üretime geçmek için fırsat bekliyor" açıklamasını yaptı. Türkiye’nin ge­çen yıl gerçekleştirmiş olduğu üretim artışıyla, dünya­ çelik sektöründe en hızlı artış ivmesi gösteren ül­ke olduğunu kaydeden Yayan, "Türkiye çelik sektöründe geçen yılki büyüme oranı ile Çin, Kore, Almanya, İspanya ve Japonya gibi büyük çelik üreticisi ülkelerden daha yüksek bir performans göstermiş oldu. Türkiye çelik ihracatında 8., ithalatında da 9. sırada. Önümüzdeki dönemde Tür­kiye’nin ihracatta 7. sıraya yükseleceğini tahmin edi­yoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye içinde bölgeler itibariyle en çok üretim kapasitesinde sahip yerleri İs­kenderun, İzmir, Marmara ve Karabük’ün de içinde bulun­duğu Karadeniz Bölgesi olarak özetleyen Yayan, "’Kar­demir üretim kapasitesini 3 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Böylece bölgenin etkinliğini de artıracak" diye konuştu.

Demirel: 150 Milyon Dolara Mal Olacak Liman, Entegre Yatırımları ‘Taşır’

Toplantıda, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ağır sanayi kuru­luşlarından biri olan Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın (Kardemir) Ge­nel Müdürü Fadıl Demirel, kentte demir-çelik sektörünün mevcut durumunu ve bir sanayi devi hali­ne gelen Kardemir örneğini anlat­tı. "3 Nisan 1937 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından temelleri atılarak kurulan ve 58 yıl boyunca bir kamu ku­ruluşu olarak faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik Fabrikaları, 1995 yılında özelleştirildi. Kardemir Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası ve uzun mamulde cevhere dayalı üretim yapan tek kuruluş" diyen Demirel, 1 milyon 500 bin ton/yıl düzeyindeki ham çelik üretim kapasitesi­ne sahip olduklarının altını çizdi. İnşaat, madencilik, ulaş­tırma ve sanayi sektörüne temel girdi sağladıklarını anım­satan Demirel, "Kurulduğumuzdan bu yana ‘fabrikalar ku­ran fabrika’ olarak tanınıyoruz Hisselerimiz İMKB’de işlem görüyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan son "Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 46’ncı sıradayız" diye konuştu. Özelleştirmenin ardından tesisi hızla yenilediklerini ve Çelikhane Konvertör Sistemi ile kârlılıklarını artırdıklarını anlatan Demirel, 2007’de ise ray ve profil haddehanesini devreye alarak ürün gamla­rını artırdıklarını anlattı. Demirel, "72 metreye kadar rayın yanı sıra 550 mm genişliğe kadar ağır profillerin Türkiye ve bölgedeki tek üreticisi haline geldik. Bu yatırımla ül­kemizde başlatılan demiryolu seferberliğinde de Devlet Demiryolları’nın stratejik iş ortağı olduk. Bu yatırımla ay­nı zamanda ihracatçı da olduk" ifadelerini kullandı.

Demirel, sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesi ile sektöründe lider kuruluşlar arasında yer alan Kardökmak AŞ, çelik konstrüksiyon imalatı yapan Karçel AŞ ol­mak üzere iki büyük bağlı kuruluşu bulunan Kardemir’in, Sabancı grubu ile çimento sektöründe Karçimsa AŞ ile, Erdemir Grubu ile madencilik sektöründe Ermaden AŞ ile yer aldığını anlattı. Üç önemli yatırımlarının da altını çi­zen Demirel, 50 MW’lık Gaz Yakıtlı Enerji Santrali ve 1 mil­yon 200 bin ton kapasiteli Yeni Sürekli Döküm Makine­si yatırımlarının yanında son dönemde önem verdikleri li­man projelerine dikkat çekti. Yaklaşık 150 milyon dola­ra mal olacak 12 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projeleri’nin önemine değinen Genel Müdür Fadıl Demirel, "Görev verilmesi halinde bu limanı yapacağız" açıkla­malarını yaptı. Kardemir’in bölge ekonomisinin mimarı ko­numunda olduğunu ve bağlı kuruluşlarla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye direk istihdam sağladığını anlatan Demirel, şun­ları söyledi: "Türkiye’de demir çelik işini yapanlar, ‘ben bu işi biliyorum’ diyen çelik patronları, çelik profesyonelleri­nin hepsinin hemen hemen yolu Kardemir’e geçmiş ve Kardemir’e bir şekilde uğramışlardır. Kardemir, demir çeliğin duayeni; Kardemir olarak Türk Demir Çeliğimin adeta tarihsel gelişimini yaşıyoruz. Karabük’e baktığınız zaman 34 haddehane ve 6 soğuk çekme tesisi var. Bunlar çeşitli demir çelik malzemeleri üretmektedirler. Yıllık toplam kurulu kapasitelerini Kardemir’de dahil 3 milyon 400 bin ton civarında. Bunun fiili üretime dönüşmüşü de 2 milyon 500 bin ton. Kardemir’i buradan çıkarırsanız da, Kara­bük’teki şu anki demir çelik olarak konuşulan tabirlerin dışındaki kısımlarda toplam teorik kapasitenin 2 milyon ton olduğunu, bunun 1.2 milyon ton civarında fiili üretime dönüştüğünü görüyoruz. Bir de Kardemir’in dışındaki istih­damda 2 bin dolayında. Aslında bu istihdam rakamları pek gerçeği yansıtmıyor. Bu rakamlar direkt olarak o mües­sese de çalışanlar ama dolaylı olarak bu sektöre hizmet verenler de var. Kuşkusuz bu Karabük’ün geçimini demir-çelikten sağladığını ortaya koyuyor."

İlk 5 Ayda Üretimden Gelir 127 Milyon TL

Kardemir’in ihracat ve ithalat rakamlarını da açıklayan Fa­dıl Demirel, "Geçen sene 129 milyon dolar ihracat yaptık. Kentteki diğer kuruluşların ihracatı 95 milyon dolar civarında. İthalata baktığımız zaman Kardemir’in 267 milyon dolarlık ithalatı var. Kardemir dışındakilerin ithalat rakamı 151 milyon dolar. Burada denge biraz kötü duruyor. An­cak Kardemir son yıllarda çok ciddi bir yatırım atağında. Bunun içerisinde yatırım malzemelerinin ithalatta yer tut­tuğunu göz önünde bulundurmak gerekir. İleride yatırım rakamlarına geldiğimiz zaman bu daha iyi görülebilecek. Ayrıca ithal edilen yan mamul konumundaki malzemeler burada imal edilip başka firmalar tarafında mamule dön­üştürülüp ihraç edildiğinde burada görünmeyebilir" açıklamalarını yaptı. "1995 yılında hükümet tarafından Kardemir’e bitmiş gözüyle bakılıyordu. Bu sene belki de Türk tarihinin en büyük yatırımını yapmaya hazırlanıyoruz" di­yen Demirel, ilk 5 aydaki üretim rakamlarından gelirleri­nin 127 milyon TL olduğunu bu rakamın yıl sonunda 438 milyon TL’ye çıkacağını öngördüklerini söyledi. Bu yıl 1.7 milyon ton çelik üretmeyi hedeflediklerini anlatan Demi­rel, "Bu rakam yatırımlar neticesinde 2016 yılında 3.4 mil­yon ton seviyesine ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

Baylan: Haddehanelerin Taşınması İçin TOKİ Devreye Girmeli

Karabük ticaret ve Sanayi Oda­sı (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan, Filyos Projesi’nin Ka­rabük ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin gelişiminde önemli rol onayacağını belirterek; "Filyos Projesi’nin hayata geçirilmesi bölgenin sanayisinde et­ken bir rol oynayacaktır. Filyos’a ya­pılması planlanan ve 25 milyon ton kapasitesine sahip olacak liman ül­kenin en büyük ve ticari açıdan hareketli limanlarından bi­ri olacak" şeklinde konuştu. Karabük’te yer alan hadde­hanelerin şehir dışına taşınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karabük TSO Başkanı Baylan, şunları söyledi: "Karabük şehir merkezi sınırları içerisinde yer alan haddehanelerin yerleri Kentsel Dönüşüm Projesi ile TOKİ’ye devredilebilir. Benzer durum daha önce deri imalatçıları için yapılmıştı. Kent içerisindeki haddehaneler Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınır ancak önce TOKİ’ye devredilmesi gerekir. Bu bağlamda organize sanayi bölgesinde had­dehaneler inşa edilmeye başlanır. Karabük merkezi de ay­rı bir görünüme kavuşmuş olur. Şu unutulmamalıdır ki, Ka­rabük sanayi ile birlikte aynı zamana da tarihi bir kenttir. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak takım çalışması ya­parsak kazanan Karabük olur."

Akat: "Büyümek İçin Üreten Ülke Olalım

"Makroekonomik Veriler Işığın­da Karabük’ün Bugünü ve Gele­ceği" başlığında bir sunum yapan İstanbul Bilgi IIBF Ekonomi Bölümü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ise "Dünya eko­nomisine baktığımız zaman Türki­ye iyi durumda. Ancak bu durum bakış açısına da bağlı. Ekonomik bakımdan büyük bir talihsizlik yaşayan Güney Amerika ülkelerinden Arjantin’e göre; Türkiye’nin ekonomik durumu çok iyi. Ancak olaya başka bir ülkenin açısından bakar­sak da durum değişiyor. Son yıllarda ekonomik olarak güç­lenme ivmesi gösteren Kore’ye göre de Türkiye’nin du­rumu o kadar da iyi gözükmüyor. Olaya küresel açıdan bakınca bu değerlendirmeler ortaya çıkıyor. Duruma bir de Türkiye olarak göz atarsak, 2012 sonuna kadar eko­nomi de yüzde 3 ila yüzde 4 arasında büyüme hedef­lenmiştir. Büyümek için üreten ülke olalım ki, Kardemir gi­bi hedefimizi koyarak üretim potansiyelimizi arttıralım. Kardemir’in yeni yatırımlar yapması Karabük ve ülke adına se­vindiricidir" değerlendirmelerine yer verdi. (Dünya, 22 Haziran 2012)